Curs de Territoris Intel·ligents / Smart Territories

Objectius

Introduir des d'un enfoc crític, holístic i integral, a través de reflexions sobre conceptes teòrics, exemplificació de casos d'actualitat i exercicis pràctics, una visió sobre els potencials de l'ús de les noves tecnologies a la gestió i millora de les condicions de l'hàbitat urbà. Amb la finalitat de:

 • Comprendre els avantatges i límits de l'aplicació de les noves tecnologies a la ciutat.
 • Formular un conjunt de criteris per a la valoració d'aplicacions, casos d'estudi i experiències.
 • Reflexionar sobre possibles noves solucions tecnològiques per a la gestió de la ciutat.

Programa

BLOC I. Teoria, definició i concepte

 • Tema 1: Smart Cities. Ciutats intel·ligents i ciutats sostenibles. Casos paradigmàtics.
 • Tema 2: Smart Cities, aproximacions Top-down i botton-up. Smart City i Smart Citizens.
 • Tema 3: Smart City Trends. Tendències actuals, àrees i àmbits en les Smart Cities.
 • Conferència: Urban Centers i Centres d'innovació urbana. Ca l'Alier en 22@ (Barcelona). Arq. David Martínez.

BLOC II. Aplicacions a la gestió de la ciutat

 • Tema 4: Smart Mobility, Espai públic i Hàbitat urbà. Ciutat i mobilitat avui i perspectives de futur.
 • Tema 5: Smart Governance. Data-City i participació ciutadana.
 • Tema 6: Gestió d'infraestructures i serveis urbans.
 • Conferència: Centre de resiliència urbana de Barcelona. Ing. Manuel Valdés.

BLOC III. Anàlisis espacial

 • Tema 7: Real-time Cities. Seguiment del projecto del curs C.
 • Tema 12: Smart City i Green & Blue Infrastructure.
 • Tema 13: Smart City. Anàlisis espacial.
 • Conferencia: Data Viz. Anàlisis, simulació i visualització de dades. Institut Municipal d'Informàtica de Barcelona. Ing. Jorge Rodríguez.

Data i lloc de celebració

Dates de celebració

 • 19, 26 de març de 2019
 • 2, 9, 23, 30 d'abril de 2019

 

Lloc de celebració

 • Sala Rafael Masó, Demarcació de Girona del COAC

Ponents

Miguel Mayorga, arquitecte.

Contacte

 

 

 

Tornar