Girona Co-Creix

FEDER

L’operació consisteix en l’estructuració d’un programa integral de suport a l'emprenedoria al territori: el programa GIRONA CO-CREIX i la seva estructura organitzativa

 

Objectius:

 • Impulsar l’emprenedoria a les comarques de Girona;
 • Dotar al territori d’eines i programes per a la millora de la competitivitat i per a la consolidació de les empreses;
 • Impulsar la generació d’ocupació a la demarcació dinamitzant el mercat de treball;
 • Fomentar i recolzar les iniciatives emprenedores en l’àmbit de l’economia social i el tercer sector.

 

Pressupost:

Pressupost Girona Co-creix. 536.070,68 euros

 

Finançament:

 • Fons FEDER (268.035,34 euros)
 • Diputació de Girona (268.035,34 euros)

Aquest programa compta amb el cofinançament del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER)

 

Resultats generals:

 • Desenvolupament de noves estructures i recursos d'emprenedoria i innovació;
 • Creació de mecanismes estables de cooperació en emprenedoria;
 • Accés a finançament i a serveis avançats de suport al foment de la innovació empresarial;
 • Sorgiment de noves iniciatives en l’àmbit de l’economia social.

 

Abast territorial:

L’abast territorial és tot el conjunt de la demarcació de Girona (221 municipis). Atès que la finalitat de la Diputació és la de donar servei als municipis, qualsevol programa que es desenvolupi des d’aquesta institució té l’abast territorial de tota la província.

 

Durada:

Està previst que el Programa CO-CREIX es desenvolupi a partir del 2018 i fins el 2021.

 

Descripció breu de les actuacions:

 • Creació d'una plataforma tecnològica que integri els recursos a l'emprenedor de tota la província;
 • Creació de l’observatori de l'emprenedor;
 • Creació d’una aplicació per a la gestió dels vivers de la demarcació;
 • Creació i dinamització d'una comissió tècnica interadministrativa de treball;
 • Foment i recolzament de les iniciatives emprenedores en l’àmbit de l’economia social i el tercer sector: creació de cooperatives, assessorament i acompanyament al creixement i la internacionalització;
 • Programa de tutoring i mentoring que posi en contacte les empreses de nova creació amb empresaris del mateix sector amb més experiència i contactes, amb l’objectiu de promocionar/accelerar el creixement empresarial minimitzant els riscos i augmentant el treball en xarxa;
 • Programa de càpsules formatives a demanda, mitjançant la creació d’un currículum personalitzat a cada empresa, en les temàtiques com: empresarial, màrqueting, legal, finançament, científic-tecnològiques, innovació, vigilància tecnològica, internacionalització, i altres segons demanda;
 • Transferència de noves metodologies de treball i atracció d'empreses internacionals;
 • Programa de Formació de Business Angels dirigit a family offices i a business angels, així com a persones amb capital i experiència amb interès en aquest camp, amb l’objectiu d’instaurar una cultura d’inversió en les empreses del territori  i basada en les noves tecnologies.

 

 

 

Tornar