Programa 2: Suport tècnic en la tramitació automàtica de procediments abreujats

L'article 159.6 LCSP permet la tramitació dels procediments oberts simplificats abreujats, sempre que els imports siguin inferiors a 60.000 €           VEC (serveis i subministraments) i 80.000 €           VEC (Obres) i tots els criteris d'adjudicació siguin quantificables mitjançant formules. Per tramitar aquest procediment és molt recomanable utilitzar dispositius informàtics per generar les ofertes i per valorar-les de forma automàtica atès que en aquest procediment no es preveu la constitució de les meses de contractació.

Aquest programa de catàleg de serveis habilita un espai on es poden consultar i descarregar els models tipus de plec de clàusules administratives particulars adaptades a aquest procediment obert simplificat abreujat i es facilita l'accés a l'aplicació, elaborat per la Diputació de Girona per generar i valorar les ofertes econòmiques de forma automatitzada, segura i interoperable amb les aplicacions de contractació electrònica de l'AOC (Administració Oberta de Catalunya).

Els models de plecs de clàusules administratives particulars (PCAP) estan adaptats a les darreres novetats legislatives (principalment al Reial decret llei 14/2019, de 31 d'octubre, pel qual s'adopten mesures urgents per raons de seguretat pública en matèria d'administració digital, contractació del sector públic i telecomunicacions) i s'han actualitzat segons la darrera actualització del mes d'abril de 2021 de la Guia per la redacció de plecs de clàusules administratives particulars de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa . No obstant això i per mantenir la simplicitat del redactat dels plecs, no s'ha tingut en compte l'opció de permetre l'encàrrec de tractament de dades personal per part del contractista.

Si voleu introduir aquesta opció en la vostra licitació, consulteu l'apartat: Guia per a la redacció de plecs

A qui s'adreça

Ens públics

Més informació

Per a qualsevol dubte o aclariment podeu contactar amb:
contractacio@suport.ddgi.cat

Serveis responsables

Compra Pública - Espai de l'administració
Compra Pública

Informació en línia

Accés a l'aplicació de tramitació automatitzada:

https://www.ddgi.cat/simplificats-abreujats/

 

Video tutorial de l'aplicació de tramitació automatitzada.

 

 

Si no podeu veure correctament el vídeo cliqueu aquí.

Documentació