Programes de coneixement del parc

El programa de «Coneixement del parc» és un eix més dins del Programa d'Estalvi Energètic i Pobresa Energètica que posa en marxa la Diputació de Girona des del Servei d'Habitatge de l'Àrea de Cooperació Local per planificar i quantificar les accions necessàries per incidir en els habitatges de les persones que pateixen pobresa energètica.
La finalitat és tenir un coneixement més gran del parc d'habitatges en situació de pobresa energètica per fer accions directes en el futur per millorar-ne l'eficiència.

A qui s'adreça

Ens públics

Accés al servei

Les entitats locals interessades en el servei hauran de formalitzar una sol·licitud del Pla de Serveis d'assistència en matèria d'habitatge en què indiquin els recursos que demanen, i ho han de fer mitjançant el model normalitzat disponible al web de la Diputació de Girona (www.ddgi.cat), que cal presentar mitjançant la plataforma EACAT.

Documentació