Auditories en llars vulnerables

El programa «Auditories en llars vulnerables», en el marc del Programa d'Estalvi Energètic i Pobresa Energètica, és un nou recurs que posa en marxa la Diputació de Girona des del Servei d'Habitatge de l'Àrea de Cooperació Local per enfortir les respostes preventives dels municipis davant el creixement de les situacions de pobresa energètica.

La finalitat és millorar l'eficiència energètica dels habitatges en situació de pobresa energètica, reduir les despeses de subministraments bàsics (electricitat, aigua i gas o altres combustibles) i millorar la qualitat de vida de les persones beneficiàries.

En aquest programa es defineixen les actuacions tant en les llars vulnerables derivades pels centres coordinadors (CC) del territori com en les llars incloses en el programa de ciutadania «Parlem-ne al carrer».

A qui s'adreça

Ens públics

Accés al servei

Les entitats locals interessades en el servei hauran de formalitzar una sol·licitud en què indiquin els recursos que demanen, i ho han de fer mitjançant el model normalitzat disponible al web de la Diputació de Girona (www.ddgi.cat), que cal presentar mitjançant la plataforma EACAT.

 

Documentació