Estudis de costos de manteniment de cementiris municipals i de la gestió econòmica del servei

L'objecte dels treballs és la redacció d'un estudi que inclourà, entre altres aspectes:

  • Avaluació de les edificacions i de l'àmbit d'urbanització del cementiri.
  • Definició de l'estat de conservació actual i de les actuacions necessàries per posar-lo a punt i mantenir-lo en bon estat.
  • Anàlisi econòmica per a la gestió eficient d'aquest manteniment.

El recurs es materialitzarà amb el lliurament del document «Estudi de costos de manteniment del cementiri municipal».

A qui s'adreça

Ens públics

Ens locals de la demarcació de Girona amb una població inferior a 20.000 habitants. El servei estarà obert a les entitats locals gironines amb una població superior a 20.000 habitants si es disposa de recursos suficients i això no condiciona ni limita el servei a les entitats locals amb una població inferior.

Accés al servei

Per accedir al recurs cal presentar la sol·licitud acompanyada de l'annex amb les dades del cementiri.

A l'annex de la sol·licitud hi ha un apartat per descriure l'estat actual i els problemes més significatius del cementiri i justificar-ne la valoració. Tot plegat servirà al centre gestor per aplicar els criteris de selecció que estableix el Pla de Servei i valorar l'acceptació de la sol·licitud.

Terminis

Una única sol·licitud anual per entitat local.

Servei responsable

Assistència i Cooperació als Municipis

Documentació