Conveni per transportar bicicletes amb la TEISA

El Consorci de les Vies Verdes té un conveni amb l'empresa d'autobusos TEISA que permet que els usuaris de la via verda puguin carregar les bicicletes al portaequipatges sense desmuntar-les, mentre sigui en les línies Sant Feliu - Girona i Girona - Olot (per Amer). La disponibilitat d'aquest servei depèn de l'espai lliure de càrrega del bus (es poden carregar màxim 2-3 bicis per bus).

Per a més informació cal posar-se en contacte amb la TEISA al telèfon 972 20 48 68.

A qui s'adreça

Ciutadans

Normativa

D’acord amb el conveni de col·laboració (amb algunes entitats públiques) es podran transportar bicicletes únicament i exclusivament en les següents línies:
* Girona – Amer – Olot
* Girona – Llagostera –  St. Feliu de Guíxols
* Girona –  Banyoles – Olot (únicament als trajectes Girona - Banyoles o Banyoles - Olot i les corresponents tornades)

La normativa per transportar bicicletes en aquestes tres línies és la següent:
1. Les bicicletes seran acceptades sempre i quan hi hagi espai suficient dins la bodega del vehicle i un cop carregats els equipatges dels altres usuaris.
2. Les bicicletes han d’anar totalment protegides i embalades per tal d’evitar embrutar o causar qualsevol desperfecte als altres equipatges.
3. El conductor, com a responsable del vehicle, tindrà la decisió final sobre si permet l’accés o no de la bicicleta a l’autobús.
4. L’empresa no es farà responsable de les pèrdues, robatoris o desperfectes de les bicicletes.
5. Actualment aquest servei és gratuït.

A la resta de línies, en cas de voler transportar bicicletes, aquestes hauran d’anar dins de la bodega del vehicles embolicades i protegides com qualsevol altre paquet, per evitar embrutar o causar qualsevol tipus de desperfecte en els altres equipatges. El conductor del vehicle serà la persona que supervisarà si una bicicleta està suficientment ben embolicada per permetre-li l’accés a l’interior del vehicle.

Més informació

Consorci Vies Verdes Girona

Informació en línia

http://www.teisa-bus.com