Cens de cementiris, serveis funeraris i tanatoris de la demarcació de Girona

El cens de cementiris i serveis funeraris de la demarcació de Girona és un recull de la informació facilitada pels ajuntaments en relació amb els cementiris (nom, ubicació, titularitat, forma de gestió i regulació) i la prestació dels serveis funeraris (forma de gestió, empreses que presten servei al municipi, regulació i compliment de la garantia del principi d'universalitat).

 

Presentem el cens en tres formats diferents:

Així mateix, s'ha incorporat al cens la informació dels tanatoris de la província de Girona a partir de la relació de tanatoris de la pàgina web de l'Associació d'empreses de serveis funeraris de Catalunya (https://www.funeraries.cat/relacio-de-tanatoris/) i de les dades de l'estudi «L'ús del tanatori i els seus efectes sobre la competència en els serveis funeraris», de l'Autoritat Catalana de la Competència, de juliol de 2016 (http://acco.gencat.cat/ca/detall/article/ES-11-2015.-Lus-de-tanatori-i-els-seus-efectes-sobre-la-competencia-en-el-serveis-funeraris).

 

Darrera actualització: juny de 2019

A qui s'adreça

Ens públics, Ciutadans, Entitats, empreses

Més informació

Per a qualsevol dubte, aclariment o rectificació de les dades, podeu fer la sol·licitud a l'adreça de correu electrònic següent: censcementiris@ddgi.cat.

Servei responsable

Assistència i Cooperació als Municipis

Informació en línia