Eina de càlcul d'ofertes anormalment baixes

L’eina de càlcul té com a finalitat determinar l’anormalitat de les ofertes presentades per les empreses en una licitació pública davant d’un procediment amb una pluralitat de criteris d’adjudicació, d’acord amb la normativa actual en matèria de contractació pública.

A qui s'adreça

Ens públics

Normativa

Més informació

Per a qualsevol dubte o aclariment podeu contactar amb:

contractacio@ddgi.cat

Documentació