Pràctiques d'estudiants universitaris al Servei d'Arxius i Gestió de Documents de la Diputació de Girona

Formació d'estudiants universitaris (graus, màsters, etc.). Experiència pràctica d'aplicació de la metodologia i tècnica arxivística. Gestió de documents i arxius: Arxiu administratiu, Arxiu Històric, centre de documentació, gestió de documents, etc.

A qui s'adreça

Ciutadans

Estudiants de 2n i 3r cicle universitari. Actualment la Diputació té establerts convenis amb la Universitat de Girona (UdG) i l'Escola Superior d'Arxivística i Gestió de Documents (ESAGED - UAB).

Accés al servei

Concertació prèvia. Les persones interessades poden contactar amb la Diputació de manera presencial, per telèfon o per correu electrònic:

Arxiu Administratiu
Pujada de Sant Martí, núm.  4-5
17004 Girona
Tel. 972 185 123
arxiu@ddgi.cat
Horari: de dilluns a divendres, de  8 a 15 h

Arxiu Històric de la Diputació
Pl. de Sant Josep, núm. 1
17004 Girona
972 483 933
arxiu@ddgi.cat
Horari: de dilluns a divendres, de  9 a 15 h
Horari d’hivern: De l’1 de setembre al 30 de juny, de 9 a 17.45 h

O bé, mitjançant la pàgina web del Servei d’Arxius i Gestió de Documents de la Diputació de Girona:  www.arxiudiputaciogirona.cat/contacte

Règim econòmic aplicable

Gratuït

Terminis

Normalment, les pràctiques es realitzen per períodes acadèmics i s'estenen de setembre a setembre de l'any següent. La durada oscil·la entre 600 i 750 hores, depenen del conveni. És imprescindible estar matriculat a la universitat per establir el corresponent conveni de pràctiques.

Normativa

  • Llei 10/2001, de 13 de juliol, d'arxius i documents
  • Llei 20/2015, de 29 de juliol, d'arxius i documents, de modificació de la Llei 10/2001 d'arxius i documents de Catalunya

Servei responsable

Servei d'Arxius i Gestió de Documents