Assessorament als ajuntaments i ens locals en matèria d'arxius i gestió de documents

Facilitar als ciutadans, als investigadors i a la mateixa Administració l'accés a la documentació per a la recerca d'antecedents o la informació necessària per a la gestió dels seus assumptes, la recerca científica, la presa de decisions, etc.

A qui s'adreça

Ens públics

Qualsevol ajuntament o ens local pot formular consultes tècniques al Servei d'Arxius i Gestió de Documents de la Diputació de Girona, que l'assessorà i orientarà a fi de trobar la solució més adequada per a cada cas.

Patrimoni documental, gestió documentació administrativa, organització arxius, conservació i preservació, instal·lació, custòdia, eliminació, digitalització, organització d'activitats de difusió i formació, etc.

 

Accés al servei

Concertació prèvia. Les persones interessades poden contactar amb la Diputació de manera presencial, per telèfon o per correu electrònic:
 
Arxiu Administratiu
Pujada de Sant Martí, núm.  4-5
17004 Girona
Tel. 972 185 123
arxiu@ddgi.cat
Horari: de dilluns a divendres, de  8 a 15 h
 
Arxiu Històric de la Diputació
Pl. de Sant Josep, núm. 1
17004 Girona
972 483 933
arxiu@ddgi.cat
Horari: de dilluns a divendres, de  9 a 15 h
Horari d'hivern: De l'1 de setembre al 30 de juny, de 9 a 17.45 h
 
O bé, mitjançant la pàgina web del Servei d'Arxius i Gestió de Documents de la Diputació de Girona: www.arxiudiputaciogirona.cat/contacte

Règim econòmic aplicable

Gratuït

Terminis

Tot l'any.

Normativa

  • Llei 10/2001, de 13 de juliol, d'arxius i documents
  • Llei 20/2015, de 29 de juliol, d'arxius i gestió de documents, de modificació de la Llei 10/2001 d'arxius i documents de Catalunya

Servei responsable

Servei d'Arxius i Gestió de Documents

Informació en línia

www.arxiudiputaciogirona.cat