Servei de distribució de nitrogen líquid i dosis seminals bovines congelades

Circuit de distribució de nitrogen líquid per als ramaders i veterinaris per mantenir el nivell de congelació dels seus tancs de semen. Distribució de dosis seminals millorants bovines per proveir ramaders i veterinaris del material genètic adient per millorar la genètica del bestiar.

A qui s'adreça

empreses

Ramaders de bestiar boví de llet de l'àmbit català.

Accés al servei

Per accedir al servei, contacteu amb nosaltres per telèfon, al 972 630 288, o per correu electrònic, a l’adreça semega@semega.cat, o bé poseu-vos en contacte amb el nostre controlador o amb persones que tinguin relació amb el sector.

Terminis

La durada del servei és il·limitada.

Normativa

La normativa és la que estableix la legislació de la Generalitat per als centres de distribució de material seminal.

Més informació

www.semega.cat