Manteniment de la Base de dades del llibre genealògic de la raça ripollesa de l'ANCRI (Associació Nacional de Criadors d'Oví de Raça Ripollesa)

- Mantenir i gestionar la Base de dades del Llibre genealògic de la raça ripollesa que és al nostre servidor. 

- Entrar les dades subministrades per cada associat i gestionar-les per unir-les, depurar-les i incorporar-les al registre general del Llibre genealògic, amb la finalitat de contribuir a la millora i a la conservació d'aquesta raça autòctona mitjançant les dades tècniques que s'extreuen del programa i de les avaluacions genètiques que se'n deriven. 

- Col·laborar amb el Departament d'Agricultura en totes les iniciatives en relació amb les races autòctones.

A qui s'adreça

empreses

Ramaders amb efectius de raça ovina ripollesa en l'àmbit de Catalunya.

Accés al servei

Per accedir al servei cal posar-se en contacte amb l’Associació i complir els requisits següents: tenir ovelles de raça ripollesa, portar el llibre genealògic i el carnet de parts, i estar al dia amb les quotes de l’Associació.

Terminis

El servei serà vigent mentre el ramader ho desitgi i l'explotació estigui activa.

Normativa

Normativa del Llibre genealògic de la raça del Departament d'Agricultura de la Generalitat de Catalunya.

Més informació

Web de l'ANCRI: ancri.org