Control lleter oficial en explotacions bovines de llet

Control lleter oficial: mesurament mensual de la producció lletera de les vaques munyides en les explotacions (tant des del punt de vista quantitatiu com qualitatiu) i recollida de les incidències reproductives d’ençà del darrer control.

L’objectiu és conèixer la producció de les vaques per manejar les explotacions i per aportar informació a la base de dades de Catalunya i de l’Estat espanyol, que permetrà realitzar les avaluacions genètiques dels toros i de les vaques amb vista a la millora genètica en l’àmbit de l’explotació i de la població total.

A qui s'adreça

empreses

Els destinataris del servei són els ramaders de bestiar vaquí de llet de la província de Girona.

Accés al servei

Per accedir al servei, contacteu amb nosaltres per telèfon, al 972 630 288, o per correu electrònic, a l’adreça semega@semega.cat, o bé poseu-vos en contacte amb el nostre controlador o amb persones que tinguin relació amb el sector. 

Els requisits que heu de complir són els següents: ser ramader lleter de la província de Girona i tenir ganes de millorar. Us farem una visita i haureu d’emplenar els formularis adients i proporcionar-nos el cens dels animals de l’explotació perquè aquesta informació sigui informatitzada.

Terminis

El servei serà vigent mentre el ramader ho desitgi i l’explotació estigui activa.

Normativa

El control lleter oficial es regeix per un reglament aprovat pel Ministeri d’Agricultura i el Departament d’Agricultura de la Generalitat per mitjà del Centre de Control Lleter.

Més informació

www.semega.cat