Cessió d'exposicions itinerants

L'Oficina de Difusió s'encarrega de crear, organitzar i gestionar propostes expositives de producció pròpia o en col·laboració amb organismes, ajuntaments i entitats. Totes aquestes propostes es poden consultar al portal d'exposicions www.ddgi.cat/exposicions.

Aquest portal serveix per presentar i difondre els circuits expositius que la corporació gestiona i, sobretot, per oferir una eina pràctica i eficaç a les institucions, associacions i entitats que habitualment utilitzen aquest tipus de servei. En aquest espai es pot consultar la disponibilitat de les exposicions itinerants, les exposicions organitzades per la mateixa Diputació que no són itinerants o bé les que es realitzen conjuntament amb altres institucions, associacions o entitats.

A qui s'adreça

Ens públics, Entitats

Accés al servei

Sol·licitud d'exposicions. Els ajuntaments, les associacions i les entitats gironines sense ànim de lucre que vulguin acollir alguna de les exposicions itinerants poden consultar-ne les característiques i la disponibilitat, així com gestionar-ne la sol·licitud, per mitjà del portal www.ddgi.cat/exposicions.

Normativa

Servei responsable

Oficina de Difusió

Informació en línia

www.ddgi.cat/exposicions