Oficina de Suport a l'Administració Electrònica

Cap de servei

Josep Bosch i Andreu


Responsable de l'Oficina

Jordi Castanyer Santanach

Adreça

pujada de Sant Martí, 5

Població Girona
Codi postal 17004
Telèfon 972185185
Adreça electrònica emunicipis@ddgi.cat
Horari

de 8 a 15 h


Funcions

L'Oficina de Suport a l'Administració Electrònica té com a tasca principal facilitar als ajuntaments de la demarcació de Girona les eines i el suport necessaris per a la implantació de l'Administració electrònica.

El projecte ha sorgit de la necessitat constatada que tenien els ajuntaments gironins d'aconseguir les eines i el suport necessari per tal de poder utilitzar les tecnologies de la informació en l'activitat administrativa.

D'aquesta manera es podran oferir als ciutadans els avantatges i les possibilitats que té la societat de la informació, d'acord amb el que preveu la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.

Davant la dificultat tècnica, organitzativa i econòmica dels ajuntaments de la demarcació de Girona d'adaptar-se als requisits d'aquesta Llei, la Diputació ha optat per oferir una solució integral en aquest àmbit, amb la creació de l'Oficina de Suport a l'Administració Electrònica.