Notícies

Instal·len aparells per mesurar les variacions del nivell de les aigües subterrànies al Baix Ter

Foto : Instal·len aparells per mesurar les variacions del nivell de les aigües subterrànies al Baix Ter

La inversió s'ha fet en el marc del projecte PECT «Girona, regió sensible a l'aigua», en què participa la Diputació de Girona

L'aparell emprat per mesurar els nivells que assoleix l'aigua s'anomena piezòmetre

El servei de Programes Europeus de la Diputació de Girona representa i coordina el projecte PECT «Girona, regió sensible a l'aigua». Aquest agost ha col·laborat en la instal·lació de diferents piezòmetres, aparells per mesurar els nivells que assoleixen les aigües, a la zona de la bassa de Fra Ramon, a la Pletera, prop de la desembocadura del riu Ter.

Aquesta zona és un ecosistema de dunes i maresmes que es troba una mica per sota del nivell del mar, motiu pel qual pot rebre aportacions d'aigua marina a causa de temporals o per l'efecte del vent, a més de rebre aigua dolça provinent -de forma secundària- del Ter i de la pluja. És un reserva natural parcial que conté una gran biodiversitat i que té una funció protectora d'espècies migratòries i en perill.

Fa uns dies s'hi van col·locar dos piezòmetres: l'un al Ter Vell i l'altre a les basses d'en Coll; tanmateix, com que la zona de la bassa de Fra Ramon és més dinàmica geològicament, s'hi han instal·lat quatre piezòmetres. En dues de les ubicacions s'hi han col·locat tubs d'acer inoxidable de longituds diferents (0,80 i 3 m), que permetran una lectura manual de nivells freàtics superficial i profund de la llacuna. La perforació s'ha fet amb el mètode mecànic a percussió.

Aquesta instal·lació completa una xarxa de mesura que també compta amb sensors aquàtics disseminats per les llacunes esmentades, que recullen les dades automàticament i que permetran completar i millorar el model actual de dades sobre la circulació volumètrica d'aigües freàtiques a la zona, l'evaporació, la conductivitat, les variacions abans i després de les pluges... amb la finalitat de conèixer millor l'estat actual de la llacuna. Es tracta d'una actuació de caire ambiental (no agrícola) del projecte PECT «Girona, regió sensible a l'aigua».

La Junta Central d'Usuaris d'Aigües del Baix Ter, entitat beneficiària del projecte, ha comptat amb el suport de la Universitat de Girona. El projecte rep el cofinançament del Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020 i de la Diputació de Girona.