Notícies

Reg agrícola amb energia solar fotovoltaica, en les Jornades Fructícoles d'Estiu de Mas Badia

Foto : Reg agrícola amb energia solar fotovoltaica, en les Jornades Fructícoles d'Estiu de Mas Badia

La inversió s'ha fet en el marc del projecte PECT «Girona, regió sensible a l'aigua».

L'esdeveniment ha tingut lloc els dies 5 i 6 d'agost a l'estació experimental agrícola de Mas Badia, de l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA).

135 assistents especialitzats en la producció de fruita a les comarques gironines han seguit les Jornades.

El dies 5 i 6 d'agost han tingut lloc les Jornades Fructícoles d'Estiu a l'estació experimental agrícola de Mas Badia, de l'Institut de Recerca i Tecnologies  Agroalimentàries (IRTA), situada a la Tallada d'Empordà. S'hi ha tractat sobre l'activitat del projecte europeu PECT «Girona, regió sensible a l'aigua», dedicada a la implementació d'estratègies demostratives per a la millora de l'eficiència del reg agrícola a la zona del Baix Ter.

En les Jornades s'ha parlat sobre la construcció i el funcionament d'una xarxa secundària demostrativa de reg a baixa pressió impulsada per energia solar fotovoltaica.

La instal·lació ha consistit en la substitució del canal secundari de reg històric obert que condueix l'aigua per gravetat des del canal principal (que gestiona la Comunitat de Regants de la presa de Colomers) fins als diferents camps agrícoles de l'àrea, a través d'una nova canonada de PVC que permet impulsar l'aigua a una pressió constant i suficient per poder regar els camps amb degoteig localitzat. És un dels sistemes de reg més eficients en relació amb l'ús de l'aigua que suposa un salt qualitatiu en la millora de la gestió dels recursos hídrics, encara que cal fer les adaptacions corresponents als cultius i sistemes de producció.

L'energia necessària per impulsar l'aigua es produeix gràcies a una instal·lació de plaques solars fotovoltaiques que permet regar de forma localitzada 10 de les 23 hectàrees agrícoles afectades.

L'actuació ha tingut un cost de 52.589,29 €    i pretén ser un model de transformació de les canonades secundàries de les comunitats de regants per facilitar la utilització de regs localitzats més eficients.

Tot això ho van poder comprovar sobre el terreny i de manera eminentment pràctica els 135 assistents a les Jornades Fructícoles d'Estiu, tots ells especialitzats en la producció de fruita a les comarques gironines, que durant les quatre visites en sessions alternes van mostrar molt d'interès en la solució emprada, que permet fer compatible el reg tradicional de superfície amb les tecnologies més innovadores.

Aquesta actuació s'emmarca en el projecte PECT «Girona, regió sensible a l'aigua» en el qual participen la Diputació de Girona i les tres entitats beneficiàries: la Junta Central d'Usuaris d'Aigües del Baix Ter, l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) i la Universitat de Girona.

Aquest projecte rep el cofinançament del Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020 i de la Diputació de Girona.