Notícies

El Servei de Programes Europeus, present a la jornada tècnica «Millora de la gestió hidràulica d’un canal de regadiu»

Foto : El Servei de Programes Europeus, present a la jornada tècnica «Millora de la gestió hidràu

En un acte a l’Ajuntament de Cervià de Ter es va exposar el projecte d’automatització i control dels canals de reg de la Comunitat de Regants de Sant Julià de Ramis, Cervià de Ter, Sant Jordi Desvalls, Colomers i Jafre
 

L’Ajuntament de Cervià de Ter va ser l’escenari, aquest dimarts, de la jornada tècnica «Millora de la gestió hidràulica d’un canal de regadiu». L’acte formava part de l’operació «Automatització, control i gestió dels canals de reg de les Comunitats de Regants del Baix Ter», que lidera el grup de recerca en Enginyeria i Gestió del Reg de la Universitat de Girona i que s’engloba en el projecte «Girona, regió sensible a l’aigua». Aquest darrer és un projecte d’especialització i competitivitat territorial (PECT) que s’emmarca en el RIS3CAT i en el programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020, en el qual té representació la Diputació de Girona. 

L’obertura de la jornada tècnica la va conduir Elisabet Sànchez, directora dels Serveis Territorials del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) a Girona, que va incidir en el fet que l’aigua, tant si és un recurs finit com si és infinit, s’ha de gestionar acuradament entre els usuaris i també en el regadiu i la ramaderia. Dels disset objectius de desenvolupament sostenible (ODS), vuit estan relacionats amb l’aigua de forma directa o indirecta. 

La primera ponència va anar a càrrec de Ricard Poch, responsable d’Obres i Regadius dels Serveis Territorials del DARP a Girona, que va presentar una panoràmica sobre «Els regadius a la demarcació territorial de Girona», els quals tenen una importància cabdal en:
•    Alimentació, la seva qualitat, sostenibilitat (food security) i producció regular.
•    Gestió del territori i del paisatge. El terreny agrícola català correspon al 85 % del territori: si es dinamitza una activitat econòmica diversificada, es pot permetre un arrelament de la població.
•    Gestió dels recursos hídrics, incloent-hi la reutilització d’aigües residuals.

A partir de les dades del Pla de Regadius de Catalunya 2008-2020, s’analitzen les 41.322 hectàrees de superfície de regadiu, un 41 % de la superfície agrària útil gironina (102.654 hectàrees. Les amenaces que afronten els rius són el canvi climàtic (augment de sequeres, pluges més intenses i repartides irregularment en el temps, menys disponibilitat d’aigua...) i la directiva marc de l’aigua de la Unió Europea, sobre la qualitat i quantitat dels cursos d’aigua, que implica un millor ús de l’aigua.

La sessió va continuar amb la intervenció de Narcís Illa, president de la Comunitat de Regants de Sant Julià de Ramis, Cervià de Ter, Sant Jordi Desvalls, Colomers i Jafre, sobre la «Situació actual i reptes de futur de la Comunitat de Regants». Va explicar que la zona de regadiu de Cervià de Ter (de 1.250 hectàrees) ha estat de regadiu històricament, amb les canalitzacions actuals de formigó (amb 20 quilòmetres de canal principal i 25 de canals secundaris), que daten dels anys seixanta, i amb una millora parcial durant els anys vuitanta. La Comunitat de Regants està formada per vint entitats professionals i cinquanta regants a temps parcial. Illa va constatar que caldran més aliments de quilòmetre zero, perquè el país consumeix només el 40 % dels aliments que necessita i importa la resta. Per anivellar la situació calen projectes com aquest, que transfereix tecnologia al territori, i, a més, nous regadius, més inversions (continuar amb les ajudes del títol IV de la Llei d’aigües i òmnibus, de l’Ordre de regadius del DARP i dels fons de cooperació de la UE: FEADER, FEDER, LIFE...) i garantir l’aigua al curs del riu Ter. Es gastarà més aigua però de forma més eficient per produir més aliments. Es tracta de tenir una visió estratègica per garantir el futur alimentari de Catalunya.

Finalment, Miquel Duran, del grup de recerca d’Enginyeria i Gestió del Reg de la Universitat de Girona, i Joan Macarro, de l’enginyeria ABM, van tractar sobre «Automatització, control i gestió dels canals de reg de les Comunitats de Regants del Baix Ter» i la «Solució tècnica al cas de la Comunitat de Regants de Sant Julià de Ramis, Cervià de Ter, Sant Jordi Desvalls, Colomers i Jafre». Van comentar que una xarxa de regadiu és un sistema complex que intenta equilibrar demanda i oferta d’aigua (volum i cabal) a partir de diferents sistemes de canalitzacions. El primer repte és comptar amb els consums i les necessitats. És per aquest motiu que la Universitat de Girona aquest any ha fet els mesuraments i les preses de dades en el marc del PECT «Girona, regió sensible a l’aigua». Aquestes dades es creuen amb informació sobre sòls, cultius (incloses les plantacions d’arbres) i la meteorologia.

A partir de l’any vinent, es pretenen instal·lar sistemes automàtics del cabal d’aigua i a cada comporta de regulació. A més, se n’instal·laran del tipus basculant, que permet controlar millor el nivell de quantitat d’aigua amunt i avall, i també es podrà mantenir el funcionament manual a través de botoneres. També es van presentar els treballs previs per realitzar un reg demostratiu eficient i automatitzat d’unes dues hectàrees.

Documentació

jornadacerviàdeter 11/12/2019