Notícies

ENERINVEST publica un full de ruta nacional per a responsables polítics

Foto : ENERINVEST publica un full de ruta nacional per a responsables polítics
El projecte ENERINVEST (Spanish Sustainable Energy Financing Platform), plataforma nacional de referència en matèria de finançament de projectes d'energia sostenible, en el qual participa la Diputació de Girona, ha publicat un full de ruta nacional per a responsables polítics que detecta les barreres i les llacunes jurídiques que s'han de superar per facilitar l'execució i el finançament de projectes d'energia sostenible (SEP). El document, que va dirigit principalment a entitats polítiques i reguladores, té com a finalitat principal l'assoliment dels objectius climàtics establerts per la Unió Europea per al 2030.

El full de ruta també proposa possibles recomanacions i mesures que aquestes entitats polítiques i reguladores podrien adoptar per facilitar l'actual transició energètica en els àmbits d'actuació identificats:

·    Horitzontals, quan es tracta de limitacions que afecten diferents àmbits com la manca de perspectiva a llarg termini i la falta d'informació a la ciutadania
·    Rehabilitació d'edificis, tant del parc actual com de nova construcció
·    Producció elèctrica sostenible, en el qual es podria aclarir la normativa
·    Producció d'energia tèrmica sostenible, principalment calor i fred residencial i industrial
·    Mobilitat sostenible, que aposta per la introducció de criteris de sostenibilitat en les licitacions de les concessions de transport públic
·    Biocombustibles, a la fi d'impulsar-ne el mercat
·    Altres tipologies de projectes, com l'ús d'energies residuals en indústria

Per a la realització del full de ruta s'ha comptat amb el coneixement generat des del mateix projecte ENERINVEST i dels seus grups de treball, així com dels resultats obtinguts de la realització d'entrevistes amb entitats i experts rellevants del sector energètic, entre els quals han col·laborat els consells comarcals de la Cerdanya i la Garrotxa.
Fins a finals del mes de març del 2019, tant els càrrecs electes com els representants polítics, poden donar el seu suport al full de ruta signant el document adjunt a aquesta notícia (en llengua anglesa) fent-la arribar a: ddgi@enerinvest.es.

El projecte ENERINVEST ha rebut finançament del programa marc de recerca i innovació de la Unió Europea «Horitzó 2020». A part de la Diputació de Girona, en aquest projecte també hi participen l'Agència Extremenya de l'Energia (AGENEX), l'Associació d'Agències Espanyoles de Gestió de l'Energia (EnerAgen), l'Associació d'Empreses de Serveis Energètics (ANESE), el Centre d'Investigació de Recursos i Consums Energètics (CIRCE), Deloitte Advisory SL, la Diputación de Huelva, Ecoserveis, i Navarra de Sòl i Habitatge SA (NASUVINSA).