Notícies

Actuacions per automatitzar el canal de regadiu de Sant Jordi Desvalls i millorar l'eficiència en el subministrament d'aigua

Foto : Actuacions per automatitzar el canal de regadiu de Sant Jordi Desvalls i millorar l'eficiència en el subministrament

La Diputació de Girona, a través del Servei de Programes Europeus, ha participat en el projecte, inclòs en el PECT «Girona, regió sensible a l'aigua»

Millorar la gestió del canal d'abastament a les comunitats de regants del Baix Ter, aquest és l'objectiu principal de les actuacions que s'han portat a terme al canal de regadiu de Sant Jordi Desvalls, d'uns 22 quilòmetres de longitud i que dona servei a 194 hectàrees situades als municipis de Sant Julià de Ramis, Medinyà, Cervià de Ter, Sant Jordi Desvalls, Jafre i Colomers. 

Fins ara, les comportes eren d'obertura i tancament manual, fet que obligava els operaris del canal a desplaçar-se in situ contínuament, amb les dificultats que suposava en situacions d'emergència. Per guanyar en operativitat i agilitat, s'ha optat per introduir-hi un sistema amb comportes de regulació automàtica a distància que permet gestionar d'una forma més eficient l'ús de l'aigua. Les actuacions s'han executat amb el vistiplau de tots els agents implicats i per donar resposta a una demanda concreta del territori. 

Aquesta operació d'automatizació, control i gestió dels canals de reg de les comunitats de regants està liderada per la Universitat de Girona (UdG) i forma part del projecte PECT «Girona, regió sensible de l'aigua», que coordina la Diputació de Girona, a través del Servei de Programes Europeus. Les actuacions concretes han tingut un cost total de 432.749,91 euros, dels quals el Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020 aporta 181.102,83 euros, la Diputació de Girona 90.551,41 euros i la resta va a càrrec de la UdG.

Millores concretes

En els darrers dies, tècnics del Servei de Programes Europeus i de la UdG han visitat diferents punts de reg per observar-ne el resultat final, així com per avaluar-ne els primers resultats, de moment satisfactoris tot i ser preliminars.

En el punt de captació de l'aigua per al reg, situat a Sarrià de Ter, al lateral d'una estació hidroelèctrica, s'hi ha col·locat la primera comporta basculant de tipus vessador. Es tracta de la més gran pel gran volum d'aigua que entra al canal en aquest punt inicial de la concessió de reg agrícola. Els avantatges d'emprar aquest format innovador, que tenen poques infraestructures de regadiu, és que la comporta no es pot obturar. A més, és fàcil de mantenir i inclou tecnologia que permet regular automàticament i mil·limètricament el volum d'aigua que es deixa passar. D'aquesta manera, es disposa de l'aigua quan es necessita i es redueix el nivell de pèrdues. 

L'obertura i el tancament del flux de l'aigua es fan amb control remot i en temps real per mitjà d'una aplicació mòbil amb diferents sistemes de comunicació i possibilitat d'operació. L'energia necessària per a l'operació prové de plaques solars fotovoltaiques i s'emmagatzema en bateries. 

Aquestes inversions també han solucionat un problema de seguretat històric a la carretera GI-633 al seu pas per Cervià de Ter: quan molts agricultors regaven o ho deixaven de fer de cop, el sistema de sifó vessava i inundava la via pública. Ara, amb el detector instal·lat en aquest punt, si s'assoleix el llindar crític, s'evacua l'aigua 500 metres més amunt i es redueix el cabal a la comporta inicial. Des de la seva posada en funcionament no hi ha tornat a haver incidències d'aquesta mena. 

Al llarg del canal de regadiu de Sant Jordi hi ha altres comportes menors que han de permetre, també de forma automàtica, mantenir un cabal constant entre cada tram. Això garantirà als regants disposar sempre d'aigua, independentment del punt en el qual es trobin els seus camps de cultiu. 

Un pla pilot 

El proper pas és dur a terme un pla pilot per establir torns de reg (actualment, ens trobem en plena campanya de reg). Així, tota la infraestructura permetrà obtenir dades instantànies i seriades sobre el flux d'aigua, anteriorment inexistents. Aquest fet ha de possibilitar que es puguin anar fent millores i aprenentatges a partir d'una base científica. Per exemple, detectar pèrdues d'aigua per diferència entre entrades i sortides si totes les comportes secundàries de reg estan tancades. 

Una altra de les actuacions es fa sobre una extensió de 40 hectàrees que també té una petita comporta secundària automàtica amb un comptador volumètric, cosa que permet obtenir informació sobre un cap de regadiu de blat de moro únic. Aquest és el cultiu majoritari a la zona i es fa créixer a través del reg de superfície. 

També s'està portant a terme un assaig de reg totalment automatitzat en una parcel·la agrícola els resultats de la qual es comparen amb els obtinguts en una parcel·la equivalent amb reg tradicional. Aquest camp demostratiu, pioner a Europa, compta amb sensors d'humitat al sòl que informen les comportes en temps real quan fa falta regar. Quan es rega, l'aigua accedeix al terreny de cultiu amb una distribució uniforme i, quan els 160 metres de camp han obtingut l'aigua suficient, els sensors informen la comporta que ja pot aturar el reg. 

Aquesta actuació es complementa amb la informació aportada per una estació meteorològica local que ajuda a acabar d'estimar la demanda hídrica d'aquest cultiu particular. 

Regió sensible a l'aigua

El PECT «Girona, regió sensible a l'aigua» vol convertir l'àrea del Baix Ter en un referent internacional pel que fa a l'aigua, amb una gestió eficient dels recursos hídrics i infraestructures sostenibles. 

El projecte vol garantir la bona qualitat de les aigües tant superficials com subterrànies. També pretén optimitzar el consum d'aigua per al reg agrícola, adoptant solucions tecnològiques innovadores i reproduïbles.