Notícies

Pla d'actuacions per controlar la inundabilitat a la conca del rec Vell - Ter Vell, a Torroella de Montgrí - l'Estartit

Foto : Pla d'actuacions per controlar la inundabilitat a la conca del rec Vell - Ter Vell, a Torroella de Montgrí - l'Estart

El projecte, en què participa la Diputació de Girona, vol millorar el sistema de drenatge i reduir el risc de desbordament

Millorar el sistema de drenatge i reduir el risc de desbordament. Aquests són els objectius principals del Pla d'Actuacions per al Control de la Inundabilitat a la Conca del Rec Vell - Ter Vell (Torroella de Montgrí - l'Estartit), que s'emmarca en el projecte «Girona, regió sensible a l'aigua». Està cofinançat pel Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020 i la Diputació de Girona. En la iniciativa, hi participen la Universitat de Girona, l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries, la Junta Central d'Usuaris d'Aigües del Baix Ter i la mateixa Diputació. S'hi implicaran la ciutadania, el teixit empresarial, els centres de coneixement i les administracions públiques del territori.

El pla d'actuacions vol ajudar a definir propostes de gestió per afrontar les inundacions i millorar el sistema de drenatge de la conca del rec Vell, un sistema hídric que va des de la resclosa d'Ullà fins a la llacuna costanera del Ter Vell, on hi ha el drenatge al mar. El pla es basa en criteris de sostenibilitat que facin compatibles l'activitat agrícola i la conservació dels ecosistemes aquàtics.

Entre altres mesures, el pla proposa la creació de superfícies de laminació que alenteixin les aportacions d'aigua dels vessants del Montgrí i que redueixin el risc de desbordament a l'entorn del Ter Vell. Aquest sistema també redueix les càrregues de nutrients que arriben a la llacuna, amb la consegüent millora del seu estat ecològic.

El pla, redactat a finals de l'any passat, especifica com aconseguir aquests objectius tenint en compte unes bases definitòries, una diagnosi prèvia i els antecedents de la zona analitzada, i s'estructura a partir d'eixos estratègics i actuacions prioritzades. En la redacció final s'han tingut en compte les aportacions d'un taller realitzat a l'octubre del 2020 amb persones expertes i representants de diversos àmbits socials i econòmics. 

Regió sensible a l'aigua

El PECT «Girona, regió sensible a l'aigua» vol convertir l'àrea del Baix Ter en un referent internacional pel que fa a l'aigua, amb una gestió eficient dels recursos hídrics i infraestructures sostenibles.

El projecte vol garantir la bona qualitat de les aigües tant superficials com subterrànies. També pretén optimitzar el consum d'aigua per al reg agrícola, adoptant solucions tecnològiques innovadores i reproduïbles.