Notícies

«Girona, ecosistema innovador», el programa europeu per impulsar la competitivitat del teixit empresarial gironí

Foto : «Girona, ecosistema innovador», el programa europeu per impulsar la competitivitat del teixit empresarial gironí

És un dels projectes d'especialització i competitivitat territorial (PECT), centrat aquesta vegada en l'àmbit de la innovació

Forma part de la campanya de la Diputació de Girona sobre els projectes d'especialització i competitivitat territorial: «Els PECT a Girona, territori intel·ligent»

La Diputació hi aportarà un total de 486.726 euros

El projecte europeu d'especialització i competitivitat territorial «PECT Girona, ecosistema innovador» preveu que tota la demarcació de Girona actuï de manera conjunta i coordinada per aportar solucions que facilitin l'aparició de noves iniciatives empresarials i ajudin a la creació i consolidació de llocs de treball.

Aquest projecte tracta d'impulsar la competitivitat i internacionalització del teixit empresarial, fomentar la innovació a les empreses, incidir i intensificar l'impuls de les TIC o fomentar l'emprenedoria.

En aquest projecte participen la Diputació de Girona, com a coordinadora i executant l'operació Co-creix, la Universitat de Girona, el Consell Comarcal de la Selva i l'Ajuntament de Figueres.

Com els altres projectes presentats fins ara, «Girona, ecosistema innovador» és la denominació del projecte d'especialització i competitivitat territorial (PECT) de la Diputació de Girona que està centrat en l'àmbit de les empreses, i forma part d'un dels cinc projectes d'especialització i competitivitat territorial de la corporació.

Tal com es va fer constar en la presentació de la campanya, els PECT són els projectes d'especialització i competitivitat territorial proposats per les administracions locals. Són iniciatives, impulsades pels agents del territori i liderades per les entitats públiques locals (diputacions, ajuntaments, consells comarcals), que articulen projectes amb operacions i actuacions per a la transformació econòmica del territori i que tenen un fort component d'innovació. Contribueixen a les prioritats i als objectius de la RIS3CAT (Estratègia de Desenvolupament Intel·ligent de Catalunya) i del Programa Operatiu (PO) FEDER de Catalunya 2014-2020; compten amb la participació del teixit social i econòmic i tenen un impacte en la competitivitat del territori.

Més informació

La Diputació de Girona va presentar cinc projectes a la convocatòria dels PECT. Tots cinc van ser acceptats i ja s'estan executant a les comarques gironines.

Els PECT treballen els aspectes següents:

  1. ¿La dinamització dels principals sectors socioeconòmics, afavorint la interacció dels agents locals, les empreses, la recerca i la ciutadania a partir de l'articulació d'ecosistemes innovadors.
  2. La millora de les destinacions turístiques a la¿Costa Brava¿i al¿Pirineu de Girona,¿introduint noves tecnologies i potenciant la xarxa de camins i el patrimoni cultural i natural.
  3. La conversió del Baix Ter en un territori de referència com a¿regió sensible a l'aigua.
  4. La consolidació de la demarcació com una¿regió saludable.
  5. La dinamització de¿l'activitat cultural, coordinant i proporcionant suport i recursos tecnològics a artistes i creadors.

La Diputació de Girona aporta als cinc projectes 2.976.085 euros, juntament amb les aportacions de les diferents institucions i entitats participants i la subvenció europea.