Notícies

Quatre comarques de la demarcació de Girona, entre les deu més emprenedores de Catalunya durant el 2022

Foto : Quatre comarques de la demarcació de Girona, entre les deu més emprenedores de Catalunya durant el 2022

Es tracta de la Cerdanya, l'Alt Empordà, el Gironès i el Baix Empordà, segons certifica el tercer informe de l'Observatori de l'Emprenedoria de la Diputació de Girona

La gironina és la demarcació catalana amb un creixement més elevat en l'etapa postpandèmia, amb un augment del 46,8 % i 542 noves societats mercantils constituïdes entre el 2021 i el 2022

L'Observatori de l'Emprenedoria, plataforma digital estratègica impulsada per la Diputació de Girona, acaba de publicar el tercer informe Activitat emprenedora i serveis de suport en coneixement i tecnologia, que té el propòsit de mostrar la realitat territorial a tota la demarcació en matèria d'emprenedoria per contribuir a definir polítiques públiques i programes de suport a la creació i la consolidació empresarials. 

El document conté dades socioeconòmiques del 2022 que proporcionen l'Institut Nacional d'Estadística (INE), l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat), la base de dades Camerdata i els resultats de l'enquesta de l'Observatori durant el 2023 a les entitats de suport a l'emprenedoria. 

L'informe consolida el territori gironí com el que ha sortit més ben parat de la pandèmia en aquest àmbit. En aquest sentit, quatre comarques de la demarcació es troben entre les deu més emprenedores de Catalunya durant el 2022. Aquest rànquing relaciona les societats mercantils constituïdes a cada comarca amb la seva població i, d'aquesta manera, es pot establir una dada comparativa entre elles. 

Així doncs, la Cerdanya és la tercera, amb 24,2 societats per cada 10.000 habitants en edat de treballar (entre els 18 i els 64 anys). Per la seva part, l'Alt Empordà ocupa el quart lloc, amb 21,9 societats; el Gironès, el novè amb 17,7, i el Baix Empordà, el desè amb 16,6. Aquest rànquing comarcal l'encapçala el Barcelonès, amb 28,5 societats per cada 10.000 habitants en edat de treballar. La mitjana catalana és de 18,7. 

Les dades globals confirmen la recuperació després de l'impacte negatiu provocat per la covid-19. En dos anys (2020-2022), la creació d'empreses ha crescut un 46,8 % (542 més), i ha passat de les 1.157 a les 1.699. Quant al sector d'activitat d'aquestes noves empreses, el gruix el formen els serveis (77,6 %), i el comerç a l'engròs i al detall, l'hostaleria i la construcció són les activitats més representatives. 

La demarcació gironina no només és la que ha patit un augment més pronunciat en l'etapa postpandèmia, sinó que és l'única que ha tingut una variació positiva en el 2022. De fet, en el global de Catalunya, el nombre de societats mercantils ha caigut un 1,1 i se situa en 18.979 empreses, davant de les 19.191 del 2021. 

El vicepresident primer i diputat de Promoció i Desenvolupament Econòmic Local de la Diputació de Girona, Pau Presas, ha destacat: «Són dades que evidencien la recuperació i la fortalesa del teixit empresarial gironí, i que ens ajuden a obtenir una informació de qualitat, molt valuosa, que contribuirà a enfortir, millorar i donar més visibilitat al nostre sistema emprenedor».

 

Les entitats de suport arreu del territori

En aquest tercer informe, s'han interpel·lat setanta entitats de suport a la creació i la consolidació empresarials que ofereixen, generalment de manera gratuïta, algun servei de suport a les persones que volen iniciar un negoci o estan en fase de consolidar-lo. L'Administració pública és l'agent més representat en l'ecosistema emprenedor gironí, ja que comprèn gairebé el 80 % dels actors. Principalment, són ajuntaments, seguits de consells comarcals i consorcis.  

Totes les comarques de la demarcació compten amb un mínim de tres entitats de suport a l'emprenedoria, de les quals el Gironès i el Baix Empordà, amb dotze cadascuna (entre les dues, el 34 % del total), són les que en tenen més.

Pel que fa als serveis que presten les entitats del territori, cal destacar-ne tres per sobre la resta: informació i orientació a persones emprenedores, que l'ofereixen el 79,3% de les entitats; la formació per a emprenedors o empreses, amb un 74,1 % de les entitats, i la dinamització empresarial, amb el 63,8 %. 

Aquests serveis de suport van dirigits majoritàriament a persones amb la idea de negoci ja definida o que estan elaborant un pla d'empresa (fase d'ideació), i a empreses constituïdes però de menys de tres anys i mig (fase de creació). El suport en el creixement i la consolidació -empreses constituïdes de més de tres anys i mig- no és tan estès. 

Durant el 2022, aquestes entitats van atendre 4.433 iniciatives empresarials. El Gironès és la comarca amb més iniciatives ateses (30,9 %), seguida de la Selva, amb el 28,4 %, i el Ripollès, amb el 18,3 %. En tot cas, quan es relacionen les iniciatives ateses amb la població en edat de treballar, el Ripollès se situa en primera posició, molt per damunt de la resta de comarques, amb 523 iniciatives per cada 10.000 habitants d'entre 18 i 64 anys, i la Cerdanya, amb 188 iniciatives, passa a situar-se en segona posició. 


 
El perfil de l'emprenedor català

L'estudi també analitza el perfil sociodemogràfic de les persones involucrades en el procés emprenedor. Aquest perfil correspon a una persona d'entre 41 i 43 anys, amb estudis superiors -el 76 % han cursat un grau o un postgrau- i que inicia un negoci com a alternativa a la manca de feina. De fet, en un 42 % dels casos és per aquest motiu.

Pel que fa al gènere, continua havent-hi majoria d'homes, però les distàncies cada cop es redueixen més. Ara els percentatges són d'un 53 % (homes) i un 47 % (dones). 

La creació de l'Observatori de l'Emprenedoria és una iniciativa del Servei de Promoció i Desenvolupament Econòmic Local de la Diputació de Girona, en el marc del programa CO-CREIX Emprenedoria, que treballa amb l'objectiu d'oferir als ens locals eines i recursos que serveixin per enfortir i dinamitzar les seves economies locals. 

Documentació