Notícies

Repunts de recuperació de l'economia gironina durant el 2021, amb més empreses i llocs de treball i un descens de l'atur

Foto : Repunts de recuperació de l'economia gironina durant el 2021, amb més empreses i llocs de treball i un descens de l'a

Són algunes de les conclusions del tercer Informe territorial de la demarcació de Girona, elaborat pel servei de Promoció i Desenvolupament Econòmic Local de la Diputació de Girona

L'estudi presenta les principals magnituds econòmiques del territori durant l'any passat, també detallades per comarques, i constata que es va deixant enrere la crisi generada per la pandèmia 

El servei de Promoció i Desenvolupament Econòmic Local de la Diputació de Girona acaba de publicar el tercer Informe territorial de la demarcació de Girona. Es tracta d'un estudi que presenta les principals magnituds econòmiques de les comarques gironines, la seva evolució al llarg de l'any 2021 i l'anàlisi comparativa amb l'any anterior, i que esdevé una eina molt útil per a tots els agents econòmics i socials de la demarcació. 

De les dades obtingudes, se'n desprèn una tendència a la recuperació després de mesos molt complicats per a l'activitat econòmica a causa de la pandèmia de la covid-19. Això es constata principalment sobre la base de l'increment del nombre d'empreses i de llocs de treball, i del descens remarcable de la taxa d'atur. 

Segons dades de la Seguretat Social, el nombre d'empreses a les comarques gironines va créixer durant el 2021 un 3,3 % més que l'any anterior i va augmentar en tots els sectors econòmics, dels quals destaquen el de serveis (3,6 %) -el predominant a la demarcació pel nombre d'empreses que engloba (21.157)-, la construcció (3,2 %), l'agricultura (2 %) i la indústria (0,8 %). 

Lligat a això, també s'han incrementat els llocs de treball en els grans sectors d'activitat econòmica, principalment els serveis (5,9 %) i la construcció (4,6 %). En aquest sentit, la dimensió de les empreses en el conjunt de la demarcació també ha crescut i ha passat de l'ocupació de 9 persones de mitjana durant el 2020 a les 9,2 de finals del 2021. 

També és significatiu que el nombre d'aturats registrats a les oficines del Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) de la demarcació de Girona s'hagi reduït el 28 % del desembre del 2020 al desembre del 2021 (31 % menys en homes i 26 % menys en dones). Per origen, destaca la disminució en el grup d'aturats d'origen estranger, que ha baixat fins al 33,5 % en aquest període. A finals del 2021, doncs, hi havia 35.763 aturats a les comarques gironines, uns registres que no s'assolien des de l'any 2008, molt abans de l'arribada de la covid-19. 

El vicepresident primer de la Diputació de Girona, Pau Presas, ha destacat: «Les dades ens mostren un teixit empresarial gironí dinàmic i que ha recuperat, en molts casos, el nivell prepandèmia. Són especialment positives les dades referents al nombre de persones aturades. Malgrat tot, el context d'incertesa econòmica, els efectes de la inflació i el preu de subministraments com el gas i l'electricitat poden afectar aquesta bona evolució. Cal que el sector privat i les administracions continuem treballant de forma coordinada per mantenir els llocs de treball i el benestar a les comarques gironines». 

En paral·lel, el diputat delegat de Promoció i Desenvolupament Econòmic Local, Jordi Camps, ha posat èmfasi en el fet que «en qualsevol àmbit, per prendre decisions òptimes, és imprescindible tenir a l'abast una descripció de la realitat econòmica més propera i disposar d'informació real i detallada, per impulsar amb encert la creació i el manteniment de l'activitat econòmica». 

L'estudi també inclou un apartat amb la visió de conjunt de l'evolució econòmica comarcal i l'anàlisi de cadascuna de les vuit comarques gironines al detall (Alt Empordà, Baix Empordà, Cerdanya, Garrotxa, Gironès, Pla de l'Estany, Ripollès i Selva). 

El servei de Promoció i Desenvolupament Econòmic Local de la Diputació de Girona impulsa la publicació d'aquest informe anual per dotar el territori d'eines i recursos que han de servir per enfortir i dinamitzar l'economia local i global de les comarques gironines.