Notícies

El 22 % de les empreses creades a Girona el 2020 du a terme activitats intensives en coneixement i tecnologia

Foto : El 22 % de les empreses creades a Girona el 2020 du a terme activitats intensives en coneixement i tecnologia

La demarcació de Girona és l'única de Catalunya que el 2020 va incrementar el percentatge de noves empreses intensives en coneixement

L'impacte de la covid-19 va suposar un alentiment en el ritme de creació de societats a la demarcació i a tot Catalunya

El 22 % de les empreses constituïdes a la demarcació de Girona durant l'any 2020 du a terme activitats intensives en coneixement i tecnologia, segons les dades del segon informe Activitat emprenedora i serveis de suport a l'emprenedoria a la demarcació de Girona, que ha elaborat l'Observatori de l'Emprenedoria, impulsat per la Diputació de Girona.

Segons les dades de l'informe, durant el 2020 es van constituir a Calalunya 3.404 societats mercantils intensives en coneixement, 244 de les quals a la demarcació de Girona (el 7,17 % del total), només per darrere de Barcelona, que concentra el 84,99 % del total català. 

Quant al nombre de noves empreses intensives en coneixement respecte al total de societats de nova creació, en canvi, Girona lidera el rànquing amb el 22 % i un increment d'1,9 punts respecte a l'any anterior. Girona, de fet, és l'única demarcació que incrementa el percentatge de societats constituïdes intensives en coneixement, mentre que la resta presenten una disminució generalitzada.

Les comarques gironines amb més proporció de noves empreses intensives en coneixement respecte al total de societats constituïdes el 2020 són l'Alt Empordà (24,4 %), el Gironès (22, 5 %) i la Garrotxa (21,4 %), per damunt dels 20 punts d'increment. Les segueixen la Selva (19,9 %), la Cerdanya (19,1 %), el Baix Empordà (18 %) i el Ripollès (13,6 %), i tanca la llista el Pla de l'Estany (5,9 %). 

Els efectes de la covid-19

Pel que fa a l'activitat emprenedora en general, les xifres reflecteixen l'impacte de la pandèmia de la covid-19 en la creació d'empreses. Així, a la demarcació de Girona se'n van constituir 1.157, el 19,1 % menys que l'any anterior. Aquest alentiment en la creació de societats és lleugerament superior al de la mitjana catalana (17,2 %).

Quant al sector d'activitat de les noves empreses gironines, la gran majoria, el 79,7 %,  s'engloba en els serveis. Si ens fixem en l'activitat econòmica principal, destaquen el comerç a l'engròs i al detall, les reparacions de vehicles de motor i motocicletes, les activitats immobiliàries i les activitats professionals, científiques i tècniques, que representen el 49,5 % de l'activitat dels nous emprenedors.

Creix el pes del treball autònom

Tenint en compte la forma jurídica de les societats de la demarcació, el 52,5 % correspon al treball autònom de persones físiques, amb un increment de quatre punts respecte a l'any anterior. Segueixen les societats mercantils (35,5 % del total, amb un decrement de l'1,3 %), l'economia social i solidària (7,6 %, amb un decrement de l'1 %) i la resta de formes jurídiques (4,3 %, amb un increment del 4,1 %), que inclouen les comunitats de béns i els organismes autònoms.

Aquest creixement del treball autònom ha estat sostingut en els darrers cinc anys, i el 2020 hi havia el 26,4 % més d'autònoms que el 2009 a la demarcació.

Entitats de suport arreu del territori

Com ja va fer l'any anterior, en la seva primera edició, l'informe de l'Observatori de l'Emprenedoria ha radiografiat les entitats i serveis de suport a l'emprenedoria de la demarcació, i ha constatat que bona part del territori disposa d'un punt d'atenció a les persones emprenedores, ja sigui per prestació directa del servei o bé per derivació a altres entitats properes que l'ofereixen.

En total, s'han identificat 61 entitats de suport a l'emprenedoria, 45 de les quals són de titularitat pública. Completen el total 13 entitats privades sense ànim de lucre, 2 de privades amb ànim de lucre i 1 entitat mixta.

Totes les comarques compten amb un mínim de dues entitats de suport a l'emprenedoria, amb 24 al Gironès (el 39,3 % del total), 9 al Baix Empordà i a la Selva, 6 al Ripollès, 5 a la Garrotxa, 4 a l'Alt Empordà, i 2 a la Cerdanya i al Pla de l'Estany.

Un total de 10.476 persones van participar durant el 2020 en els diferents programes i serveis de suport oferts per aquestes entitats, 8.355 menys que el 2019, en una nova mostra de la incidència de la covid-19 en el teixit empresarial. La participació es concentra fortament al Gironès, amb 5.896 participants (56,28 % del total), i la Selva, amb 2.406 participants (22,97 %). 

El mapa comarcal, no obstant això, varia significativament si s'analitza el percentatge de participants en programes i serveis de suport a l'emprenedoria en relació amb la població en edat de treballar. El Gironès segueix encapçalant la llista, amb 471 participants per cada 10.000 habitants, i en segon lloc hi apareix el Ripollès, amb 383. Segueixen la Selva (215), la Garrotxa (108), el Baix Empordà (75), el Pla de l'Estany (60), la Cerdanya (51) i l'Alt Empordà (45). La mitjana de la demarcació és de 211,2 participants.

Quant al grau d'innovació i consolidació dels programes i serveis de suport a l'emprenedoria, gairebé un de cada dos programes o serveis s'han dut a terme durant més de sis edicions. En contrast, el 16,4 % d'aquests programes o serveis han tingut lloc per primer cop el 2020.

L'Observatori de l'Emprenedoria

L'Observatori de l'Emprenedoria de la demarcació de Girona és un projecte pioner impulsat per la Diputació de Girona que pretén enfortir l'ecosistema emprenedor del territori i donar-li visibilitat. Diverses entitats de suport a l'emprenedoria d'arreu de les comarques gironines van participar en el disseny i la implementació d'aquesta plataforma digital, una eina estratègica que informa i monitora sobre l'àmbit emprenedor amb l'objectiu de contribuir a definir polítiques públiques i programes de suport a la creació i la consolidació empresarials.

L'Observatori es va crear el maig del 2021, a iniciativa del servei de Promoció i Desenvolupament Econòmic Local de la Diputació de Girona, que treballa amb l'objectiu d'oferir als ens locals eines i recursos que serveixin per enfortir i dinamitzar les seves economies locals. Està vinculat amb «CO-CREIX», el programa de suport a la creació i consolidació de l'ecosistema empresarial de la Diputació de Girona, que compta amb finançament del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea, en el marc del Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020.

La missió de l'Observatori és oferir informació del territori i per al territori, a fi d'afavorir la sinergia entre entitats i millorar els serveis de suport a la creació i la consolidació empresarial de la demarcació en benefici de la ciutadania i de l'impuls econòmic de la regió.