Notícies

El Servei de Promoció i Desenvolupament Econòmic Local presenta la segona edició de l'Informe territorial de la demarcació de Girona

Foto : El Servei de Promoció i Desenvolupament Econòmic Local presenta la segona edició de l'Informe territorial de la demar

L'estudi analitza les principals magnituds econòmiques del territori i explica la seva evolució al llarg de l'any 2020.

Inclou una anàlisi comparativa provincial, una visió de conjunt de l'evolució econòmica comarcal i les principals dades socioeconòmiques de les vuit comarques gironines.

El vicepresident primer, Pau Presas, ha destacat que aquest informe ens dona informació de primera mà sobre la situació econòmica al nostre territori. Una eina que ha de ser útil per a tots els agents econòmics i socials de la demarcació, sobretot en un context de crisi econòmica que afecta tots els sectors i les capes del teixit laboral i empresarial.

El Servei de Promoció i Desenvolupament Econòmic Local de la Diputació de Girona, amb estudis com el que ha presentat, ofereix al territori eines i recursos que han de servir per a l'enfortiment i la dinamització de l'economia.

En aquesta línia, el segon Informe territorial de la demarcació de Girona s'ha redactat amb l'objectiu de presentar les principals magnituds econòmiques de la demarcació, explicar-ne l'evolució durant el 2020 i fer-ne l'anàlisi comparativa amb el 2019.

La presentació ha anat a càrrec del vicepresident primer de la Diputació de Girona, Pau Presas, i les responsables tècniques: la cap del Servei de Promoció Econòmica i Desenvolupament Econòmic Local de la Diputació de Girona, Helga Nuell, i la tècnica del Servei de Promoció Econòmica i Desenvolupament Econòmic Local de la Diputació de Girona Gemma Peix.

Aquest segon estudi arriba encara en el context global de la pandèmia del SARS-Cov-2 declarada el març de l'any passat per l'Organització Mundial de la Salut i arran de les dures conseqüències sanitàries, socials i econòmiques que n'han derivat.

L'Informe territorial de la demarcació de Girona es divideix en els apartats següents:
- La demarcació de Girona, que inclou un estudi comparatiu provincial i una visió de conjunt de l'evolució econòmica comarcal.
- Les principals dades socioeconòmiques de les vuit comarques gironines.

Aquest és un estudi clau per tenir informació de primera mà sobre la situació econòmica al nostre territori; una eina que ha de ser útil a tots els agents econòmics i socials de la demarcació, sobretot en aquest context de crisi econòmica que estem vivint, que afecta tots els sectors i les capes del teixit laboral i empresarial i que, pel que sembla, es perllongarà a curt i, malauradament, també a mitjà termini.

Durant la presentació, el vicepresident Pau Presas ha destacat: «En aquests moments, per prendre decisions òptimes és fonamental tenir a l'abast el coneixement de la realitat econòmica més propera, tant pel que fa al contingut com pel que fa a l'execució. Però per prendre aquestes decisions cal disposar d'informació el màxim de detallada i real possible, i, així, impulsar amb encert la creació i el manteniment de l'activitat econòmica; una activitat que ha de revertir en benefici de la conservació i la creació de llocs de treball i, evidentment, en la millora del benestar i la riquesa de la demarcació de Girona».

En aquest document es reflecteix aquesta situació i també s'hi analitzen els efectes que té en el territori.

A l'acte també hi ha assistit el diputat delegat de Promoció i Desenvolupament Econòmic Local, Jordi Camps.