Notícies

La Diputació de Girona posarà en funcionament el 2021 una eina de compensació de CO2

Foto : La Diputació de Girona posarà en funcionament el 2021 una eina de compensació de CO2<

L'aplicació proporcionarà a les administracions catalanes els mecanismes necessaris per incorporar la condició especial d'execució de la compensació de CO2 en els contractes públics i les eines necessàries per al seu compliment efectiu

L'objectiu d'aquesta actuació, que impacta en 10 dels 17 objectius de desenvolupament sostenible (ODS), és assolir contractes climàticament neutres 

La Diputació de Girona, a través del Servei de Compra Pública, ha presentat aquest matí la nova eina de compensació de CO2 que ha elaborat i que posa a l'abast del món municipal i, per extensió, a qualsevol administració pública catalana. Ho ha fet en el marc de la jornada virtual «Orientem-nos cap a contractes climàticament neutres», organitzada per la corporació.

Aquesta aplicació proporcionarà als òrgans de contractació els mecanismes necessaris per incorporar en els plecs de les clàusules administratives particulars de qualsevol licitació la condició especial d'execució de la compensació de CO2. L'objectiu ambiental és que l'execució de la prestació del proveïdor contractat es realitzi amb un balanç zero quant a emissions de CO2 equiv.

Divendres passat, els caps d'estat i de govern dels països de la Unió Europea van acordar reduir les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle en un 55 % el 2030 respecte al 1990. Aquest pla, doncs, marca unes fites de reducció de CO2 considerables, ja a curt termini, per tal d'aconseguir una economia climàticament neutra el 2050. 

«El canvi climàtic s'està accelerant i, per tant, les mesures per mitigar-lo també s'han d'accelerar. Les administracions públiques i, en aquest cas, la Diputació de Girona, hem de consolidar la tendència de desacoblament entre el desenvolupament econòmic i els impactes ambientals. Hem d'aconseguir desenvolupar un model industrial basat en l'economia circular i descarbonitzada, mitjançant la recerca i la innovació, i que sigui competitiu, creador d'ocupació i internacionalitzat», ha destacat el diputat de Desenvolupament Sostenible i de Compra Pública, Joan Fàbrega.

L'aplicació ofereix als òrgans de contractació la possibilitat d'adaptar el full de càlcul d'emissions de CO2 a cada licitació i li permet fer un seguiment de cada compensació. En cas de no aconseguir un balanç zero, es calcularà l'import econòmic a compensar pel proveïdor. Aquest procés el pot realitzar la mateixa administració internament (diputació, ajuntament o consell comarcal) o es pot derivar a qualsevol entitat pública o privada que ofereixi aquest servei. 

Aquesta eina, que estarà allotjada en el lloc web de la Diputació de Girona (www.ddgi.cat), també permet als licitadors fer un precàlcul de l'impacte econòmic i de generació de CO2 que originaria l'acompliment d'aquesta condició especial d'execució de caràcter ambiental, amb la finalitat de formular la seva oferta econòmica. 

Els objectius de desenvolupament sostenible (ODS)
La Diputació de Girona s'ha sumat a l'Agenda 2030, l'estratègia global de les Nacions Unides per solucionar els problemes socials, econòmics i mediambientals del planeta. En aquest sentit, s'ha compromès amb l'assoliment dels objectius de desenvolupament sostenible amb l'alineament del Pla de Mandat 2020-2023 de la corporació amb els ODS.

Aquesta eina de compensació de CO2 és una acció molt transversal i impacta directament en 10 dels 17 objectius de desenvolupament sostenible: 3) Salut i benestar; 7) Energia assequible i no contaminant; 8) Treball digne i creixement econòmic; 9) Indústria, innovació i infraestructures; 11) Ciutats i comunitats sostenibles; 12) Consum i producció responsables; 13) Acció climàtica; 14) Vida submarina; 16) Pau, justícia i instal·lacions sòlides, i 17) Aliança pels objectius.