Notícies

La Diputació de Girona obté la qualificació d'excel·lent en matèria de transparència

Foto : La Diputació de Girona obté la qualificació d'excel·lent en matèria de transpar&eg

Transparència Internacional atorga a l'ens gironí una puntuació de 92,5 sobre 100  i el situa al 12è lloc del rànquing de diputacions més transparents de l'Estat

La transparència de la Diputació de Girona ha estat qualificada d'excel·lent per l’ONG Transparència Internacional (IT), que li ha atorgat 92,5 punts sobre 100 en l'informe fet públic avui sobre la transparència a les diputacions de l'Estat (i que podeu consultar a http://transparencia.org.es/wp-content/uploads/2015/12/ranking_global_indip_2015.pdf )

L'informe situa la Diputació de Girona en el 12è lloc de les 45 diputacions estatals, mentre que en l’àmbit de Catalunya, ocupa el segon lloc per darrere de Tarragona (100 punts) i per davant de Barcelona (86,3) i Lleida (75).

Transparència Internacional ha fet pública aquesta avaluació a partir de l’anàlisi del compliment de  80 indicadors que pretenen cobrir els aspectes que es consideren més importants sobre la informació que les diputacions han d’oferir a la ciutadania, i que inclouen informació sobre contractacions, pressupostos i gestió econòmica, subvencions, convenis, càrrecs electes, organització, etc.

Excel·lència en transparència

L'any 2012, la Diputació de Girona va obtenir una puntuació de 31,3 i es va situar en el lloc 34è; l'any següent va obtenir  66,3 punts i va quedar en el lloc 26è, i l'any 2014 Transparència Internacional no va efectuar cap nova avaluació.  L'obtenció el 2015 de 92,5 punts i del lloc 12è en el rànquing evidencien els bons resultats del treball realitzat per Diputació a l’hora d’oferir tota la informació de la corporació a través del seu lloc web i, especialment, a través del Portal de Transparència, que es va posar en funcionament al mes de juny de 2015.

De fet, la millora de la informació facilitada per la Diputació i de la transparència institucional es va reforçar amb la creació el mes de juny d’una comissió tècnica de transparència i bon govern, en què s’integren tècnics i personal de diferents serveis, i que té la finalitat de dirigir i coordinar el desplegament de les lleis de transparència aprovades pels parlaments espanyol i català. També s’hi va designar un diputat específic, el vicepresident  i diputat de Cultura, Josep Fermí Santamaria.

Aquest mes de desembre, la Diputació ha posat en funcionament l’Oficina de Transparència, que té per objectiu assessorar i donar un suport integral als ajuntaments de la demarcació en tot el referent al desplegament de la llei catalana de transparència, la qual entrarà en vigor a l’1 de gener de 2016. Aquesta oficina és fruit del conveni de col·laboració en matèria de transparència, accés a la informació pública i bon govern subscrit entre la Generalitat de  Catalunya, l'Escola d'Administració Pública, les quatre diputacions catalanes i el Consorci d’Administració Oberta (AOC), l'Associació Catalana de Municipis i la Federació de Municipis de Catalunya, i que  va ser aprovat al mes de març de 2015.

Transparència Internacional (IT)

Transparència Internacional és una organització no governamental d'àmbit mundial que té per finalitat lluitar contra la corrupció, promoure la transparència i la rendició de comptes per part de les administracions públiques. Realitza i publica les seves avaluacions sobre el nivell de transparència de diferents institucions públiques: comunitats autònomes, ajuntaments i diputacions.

Per a més informació:

Portal de Transparència de la Diputació

Transparència Internacional