Notícies

La Diputació de Girona comença a aplicar la Llei de transparència mostrant les actes de la Junta i del Consell de Govern

Foto : La Diputació de Girona comença a aplicar la Llei de transparència mostrant les actes de la Junta

Les actes de la Junta de Govern i del Consell de Govern de la Diputació de Girona es poden veure, a partir d’avui, a la pàgina web de l’organisme supramunicipal. La visualització de les actes esmentades s’emmarca dins de l’aplicació de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. Al mateix temps, hi ha un acord del mateix Consell de Govern del passat 2 de juny per difondre les actes d’aquest òrgan de govern, amb la finalitat de reforçar encara més la transparència de la institució.


A part de la informació de l’organització institucional, també es mostra ja molta de la informació economicofinancera i patrimonial, com és ara la relacionada amb el pressupost, les retribucions dels alts càrrecs o el patrimoni de l’entitat. Tota aquesta informació, com molta altra de la corporació, com ara la de la rellevància jurídica i la de la gestió administrativa, així com la dels organismes que depenen de la corporació (Dipsalut, XALOC, Casa de Cultura…), s’anirà incorporant a la pàgina web a mesura que es reculli tota la informació mencionada. A partir d’aquí, es crearà el Portal de Transparència DDGI, que és una plataforma per facilitar l’accés a tota aquesta informació.


A més, el Portal de Transparència DDGI s’enllaçarà amb el de la Transparència de Catalunya. A la vegada, l’ens supramunicipal donarà, conjuntament amb la Generalitat, suport i assessorament tècnic i jurídic als ajuntaments de la demarcació de Girona perquè gestionin els seus portals (que es crearan properament) i d’aquesta manera en millori la transparència. La Generalitat i les quatre diputacions preveuen disposar d’un servei integral en relació amb solucions tecnològiques comunes, assessorament jurídic, suport i assistència tècnica, guia d’implantació de la Llei, model d’ordenança de transparència i formació a càrrecs electes i tècnics municipals.


Per fer possible la col·laboració amb el món local, el president en funcions de la corporació, Joan Giraut, va signar dimarts, a Barcelona, un conveni amb el Departament de Governació i Relacions Institucionals, el Consorci d’Administració Oberta de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya, les altres diputacions catalanes, l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i la Federació de Municipis de Catalunya, que apleguen els més de 2.200 ens de Catalunya. Els signataris van coincidir a assenyalar el conveni com un gran pas per avançar cap a una administració més oberta, transparent i amb més qualitat democràtica. A part del conveni, l’acte va servir per presentar una guia d’aplicació de la Llei de transparència.