Notícies

Projecte per promoure el voluntariat entre la gent gran

Foto : El diputat de Participació Ciutadana i Habitatge, Estanislau Puig; l'alcaldessa de Salt, Iolanda Pineda, i el president

El diputat de Participació Ciutadana i Habitatge, Estanislau Puig; l’alcaldessa de Salt, Iolanda Pineda, i el president de l’Institut Celrà, Gabriel Ferraté, han presentat a l’Ajuntament de Salt el Projecte E3. E3 és una iniciativa pionera a les comarques gironines que pretén promoure el voluntariat entre la gent gran per tal d’aprofitar la seva experiència i coneixements per transmetre’ls a les generacions més joves.

El projecte presentat conté tot un seguit de premisses, entre les quals destaquen:

 • Les persones grans arriben a l’edat de jubilació amb més bon estat que mai. Fins als 75 anys poden tenir un paper actiu en diversos àmbits o sectors de la societat, i és presumible que aquest llindar s’incrementi en el futur. El col·lectiu constitueix, doncs, una bossa de demanda diversa —i amb un nivell d’exigència cada vegada més gran— per desenvolupar activitats en la vida local durant el període de la jubilació.
 • Entre els jubilats hi ha persones amb una formació i trajectòria professional d’alt nivell, com per exemple exdirectius, emprenedors, empresaris, professors o metges, que amb la seva participació poden aportar experiències, accions i coneixements de gran valor per a la vida d’un municipi. El “reclutament” d’aquest contingent no es pot fer a través dels canals habituals de voluntariat o d’activitats adreçades a la gent gran, i s’ha de fer des d’una aproximació personalitzada per part dels alts quadres de l’ajuntament, fins i tot amb l’acció personal de l’alcalde.
 • Cal, per tant, reformular i potenciar el rol dels sèniors en el món del voluntariat com a via per canalitzar la seva aportació de valor a la vida local:
 1. Orientant les entitats de voluntariat —que actualment estan més enfocades al perfil dels joves— a la població sènior i potenciant les relacions intergeneracionals com a via d’entrada.
 2. Donant difusió als programes de voluntariat i als seus beneficis: molts sèniors no són voluntaris per desconeixement, i molts se’n fan habituals després de provar-ho.
 3. Establint nous mecanismes de voluntariat més informals i flexibles que serveixin per donar entrada a un ventall més gran de sèniors, i generin d’aquesta manera un nombre més elevat de voluntariats amb valor afegit.
 4. Definint mitjans particulars de comunicació i “reclutament” per atènyer els diversos perfils de sènior.
 5. Dissenyant una oferta de programes segmentada i adequada per a tots els perfils de gent gran. Particularment, els sèniors de nivell professional més alt no participen de voluntariats perquè no veuen canals adequats per aportar el seu valor: no existeixen programes pensats per aprofitar la capacitat d’aportació de valor d’aquests perfils.


A més de tot això, s’ha de tenir en compte la informació aportada per un document de treball de l’Institut RAND que mostra com, un cop arribada la jubilació, tan sols l’activitat diària i les responsabilitats associades al desenvolupament d’una feina mantenen el nivell cognitiu.

El Projecte E3 ha presentat 24 programes marc que engloben diferents iniciatives de voluntariat sènior. Alguns d’aquests programes recullen activitats que ja es porten a la pràctica actualment, mentre que d’altres suposen una innovació. Els programes es classifiquen en quatre grans àmbits:

 • Voluntaris per al coneixement: «Assessorament empresarial», «Assessorament professional», «Ambaixadors», «Amfitrions» i «Gestió d’equipaments».
 • Voluntaris per a la comunitat: «Memòria i patrimoni», «Avis a les escoles», «Voluntaris per al civisme», «Dones per a la integració» i «Voluntaris a biblioteques».
 • Voluntaris per a l’entorn: «Gent gran per a la mobilitat», «Custòdia d’espais públics», «Gent gran per a la natura», «City checking» i «Descobrim la ciutat».
 • Voluntaris per a la gent: «Gent gran comprant», «Gent gran per a la gent gran sola», «Gent gran per a la llar digna», «Gent gran per als malalts» i «Voluntaris a tallers».

La gestió del voluntariat sènior no recaurà en l’Ajuntament de Salt de forma directa, ja que la legislació catalana no preveu que les administracions locals puguin tenir voluntaris. Per tant, es delegarà aquesta tasca a les organitzacions sense ànim de lucre. Es crearà un punt d’atenció al voluntariat i les entitats col·laboraran en el disseny de nous programes de treball per als voluntaris.