Notícies

La Diputació de Girona obre un nou punt del servei d'intermediació en l'àmbit de l'habitatge a la Bisbal

Foto : La Diputació de Girona obre un nou punt del servei d'intermediació en l'àmbit de l'habitatge a la Bisbal

A l'Ajuntament de la Bisbal es prestarà aquest servei els dimarts de les 9 a les 14 hores

Recentment s'ha signat un conveni amb l'Agència de l'Habitatge de Catalunya per treballar conjuntament amb serveis de mediació

El Servei d'Habitatge de l'Àrea de Cooperació Local de la Diputació de Girona i l'Ajuntament de la Bisbal han obert un nou punt del servei d'intermediació en l'àmbit de l'habitatge a la Bisbal.

El diputat d'Habitatge, Quim Ayats, destaca que «l'obertura del nou servei d' intermediació a la Bisbal suposa una ampliació de la cobertura d'aquests serveis tan necessaris en els moments de crisi que estem vivint». Ressalta també que «a través d'aquest servei s'actua per evitar que persones que viuen situacions vulnerables perdin el seu habitatge principal i a més a més apropa la Diputació a la ciutadania fomentant l'expansió de les polítiques d'habitatge a tot el territori».

El servei d'intermediació en l'àmbit de l'habitatge, que s'ofereix en el marc del Pla de Serveis, es materialitza en un assessorament i intermediació que porten a terme advocats contractats pel Servei d'Habitatge a persones en risc de perdre el seu habitatge principal. Els lletrats prestaran el servei de manera presencial a l'Ajuntament de la Bisbal els dimarts de les 9 a les 14 hores, a l'equipament municipal «Ajuntament Vell». Per rebre aquest servei, caldrà sol·licitar cita prèvia al telèfon 672 189 893 o a l'adreça sih.labisbal@ddgi.cat.

Per a l'Ajuntament de la Bisbal, disposar d'aquest servei suposa poder donar cobertura a aquells ciutadans en risc de perdre el seu habitatge habitual. Actualment ja es tenen detectats, a través dels serveis socials, casos de lloguer, hipoteques i ocupacions irregulars.

D'altra banda, la Diputació de Girona ha signat aquest mes de setembre un conveni de col·laboració amb l'Agència de l'Habitatge de Catalunya relatiu a la Xarxa de serveis de mediació en matèria d'habitatge de Catalunya mitjançant la plataforma virtual MEDIEM.

Gràcies a aquest conveni es consoliden les relacions entre la Diputació de Girona, mitjançant el Servei d'Habitatge, i l'Agència de l'Habitatge de Catalunya. L'objecte del conveni és establir els termes de col·laboració entre l'Agència i la Diputació per tal de compartir experiències i coneixements sobre la mediació en l'àmbit de l'habitatge amb els professionals de les administracions, de les entitats del tercer sector, de les universitats, dels col·legis i associacions professionals i de les entitats de la Generalitat de Catalunya.


Més informació sobre el conveni

La Diputació de Girona, l'any 2016, com a conseqüència d'una demanda creixent d'informació i assessorament sobre el deute hipotecari i el lloguer de grans tenidors, motivada per les dificultats de pagament de l'habitatge, va establir i articular els serveis d'intermediació en l'àmbit de l'habitatge. Aquests serveis actuen com a servei d'assessorament especialitzat en emergència habitacional per tal de donar suport a les administracions de la demarcació que atenen ciutadans amb problemes per mantenir l'habitatge principal. Actualment es presta el servei a les oficines d'habitatge de la Selva, l'Alt Empordà, el Gironès, Banyoles-Pla de l'Estany i Salt, i amb l'obertura de la Bisbal s'entra a donar servei a la comarca del Baix Empordà.

Cal destacar que l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, davant els problemes de la ciutadania per atendre el pagament dels préstecs o crèdits hipotecaris dedicats a la compra de l'habitatge principal o fer-se càrrec del pagament de la renda de lloguer i dels impagaments, i amb la finalitat d'evitar la pèrdua de l'habitatge i el risc d'exclusió residencial, va impulsar el servei d'assessorament sobre el deute hipotecari (Ofideute) el 2010. L'objectiu és atendre les consultes de la ciutadania respecte a les dificultats relacionades amb el manteniment del seu habitatge i el pagament dels préstecs hipotecaris destinats a la compra de l'habitatge habitual i les seves responsabilitats contractuals.

El servei també ofereix la possibilitat d'intercedir entre famílies i entitats financeres titulars dels préstecs o propietàries dels habitatges per arbitrar solucions proporcionades i adaptades a la capacitat actual de pagament dels afectats que possibilitin el manteniment de la família en l'habitatge, el retorn del crèdit o deute acumulat, o bé la resolució no onerosa del contracte.

Amb tota l'experiència i el recorregut de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, mitjançant la plataforma virtual MEDIEM, Xarxa de serveis de mediació en l'àmbit de l'habitatge de Catalunya, l'objectiu és impulsar la mediació, compartir bones pràctiques i enfortir coneixements i experiències amb les entitats que col·laboren amb el servei d'Ofideute. En aquest àmbit la Diputació de Girona col·laborarà amb la seva experiència en la resolució de casos i amb la documentació generada en les sessions de formació que ha organitzat.