Notícies

Les comarques gironines estrenen tres nous punts d’intermediació en l’àmbit de l’habitatge

Foto : Les comarques gironines estrenen tres nous punts d’intermediació en l’àmbit de l’habi

Els posen en marxa la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Girona, amb la participació del Col•legi d’Advocats de Girona i els consells comarcals i ajuntaments per afavorir la proximitat territorial de les consultes i gestions.

La consellera de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, Meritxell Borràs, ha visitat avui els municipis de Girona, Salt i Banyoles, on ha inaugurat tres nous punts del Servei d’Intermediació en l’Àmbit de l’Habitatge de Girona (SIAH) acompanyada del vicepresident de la Diputació de Girona, Fermí Santamaria, i del secretari d’Habitatge i Millora Urbana del Govern de la Generalitat, Carles Sala.

Aquest servei, que presten conjuntament la Generalitat de Catalunya ¿per mitjà del servei Ofideute de l’Agència de l’Habitatge¿, la Diputació de Girona i el Col•legi d’Advocats de Girona ofereix de forma gratuïta assessorament i intermediació per a les persones que tinguin dificultats per afrontar els deutes relacionats amb el seu habitatge habitual, ja sigui derivats del pagament de la hipoteca o el lloguer, o bé que es trobin en risc d’exclusió residencial.  

Amb els nous punts inaugurats avui, s’amplia l’àmbit d’actuació del Servei d’Intermediació en l’Àmbit de l’Habitatge de Girona a la totalitat de les comarques del Gironès i el Pla de l’Estany. El municipi de Salt disposa des d’aquesta setmana d’un punt propi ubicat a l’Oficina Local d’Habitatge i des de l’Oficina Comarcal del Gironès a la ciutat de Girona s’atendrà la totalitat de municipis de la comarca. Per la seva banda, el servei de mediació de Pla de l’Estany atendrà els onze municipis de la comarca des de l’Oficina Local i Comarcal d’Habitatge a Banyoles. Amb els tres punts d’avui, ja són cinc els serveis d’intermediació que hi ha en funcionament a les comarques gironines, que donen cobertura a 127 municipis de la demarcació, on hi viu més del 50% de la població.

Borràs ha subratllat que “és molt important que ciutadans i ciutadanes sàpiguen que les respostes a les seves necessitats en matèria d’habitatge les trobaran en les oficines d’Habitatge i en els punts del Servei d’Intermediació en l’Àmbit de l’Habitatge”. Borràs ha explicat que amb els tres nous punts de mediació a les comarques gironines s’amplia a 75 el nombre total de punts al conjunt del país i ha remarcat que“hem de continuar potenciant el servei d’Ofideute, perquè facilita la interlocució entre les entitats financeres i els ciutadans per negociar les condicions més òptimes i, en aquest sentit ha demostrat ser un servei molt importat al territori”.

Per la seva banda, Fermí Santamaria ha destacat «la voluntat de la Diputació de Girona per consolidar una administració de proximitat i fer arribar a tot el territori la possibilitat d’accedir a aquest servei». «Una de les línies de treball més rellevants de la Diputació és la millora de la qualitat dels serveis i l’atenció a la ciutadania en coordinació amb la resta d’administracions del territori», ha afegit. Santamaria ha apuntat que «volem posar en relleu el nou Servei com un exemple de coordinació i transversalitat interadministrativa». «La Diputació és el nexe d’unió entre totes les parts que desenvolupen el servei ja que és mitjançant l’articulació de convenis que podem prestar el servei d’intermediació en l’àmbit de l’habitatge», ha conclòs.

Un exemple d’èxit de col•laboració administrativa

El procediment de treball de les oficines permet atendre presencialment la persona o família i verificar que el cas que presenten compleix els criteris per ser atès pel servei de mediació. Si és així, se’ls fa una entrevista personalitzada per valorar el cas i proposar les alternatives que es considerin convenients, i acompanyar així la persona usuària durant tot el procediment.

El funcionament és un exemple d’èxit de col•laboració i coordinació interadministrativa. L’Administració local posa per mitjà de les oficines d’habitatge el Servei d’Atenció a la Ciutadania, que són els que fan l’atenció inicial, recollida de documentació i obertura de l'expedient. La Diputació defineix el funcionament, elabora documentació, edita material, ofereix una plataforma de comunicació per a tots els serveis d’intermediació i es coordina amb Serveis Socials i altres entitats que treballen al territori. Per la seva banda, la Generalitat ofereix mitjançant l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i negocia la col•laboració amb les entitats financeres per a la resolució de casos i la validació i el seguiment dels expedients. A més a més, ofereix formació als lletrats del servei. La intermediació amb les entitats financeres es fa des del servei Ofideute que és qui negocia les condicions més òptimes per a les dues parts per aconseguir l’objectiu prioritari que és mantenir la família en el seu domicili.

Nova cobertura a les comarques del Gironès i el Pla de l’Estany

Els punts d’atenció del Servei d’Intermediació en l’Àmbit de l’Habitatge de Girona a la demarcació estan en fase d’expansió des del juliol de 2016 quan la consellera de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, Meritxell Borràs, va inaugurar el primer punt a la comarca de la Selva, que cobreix vint-i-dos municipis. El mes d’abril d’aquest any es va inaugurar el servei de l’Alt Empordà que dona cobertura a seixanta-vuit municipis.

El servei del Gironès atendrà els vint-i-cinc municipis de la comarca (excepte Salt  i Girona que tenen oficina pròpia), amb una població total de 58.519 habitants, i estarà obert al públic de 9 a 14 hores el primer i el tercer dimecres de cada mes a l’Oficina Comarcal del Gironès, al carrer Riera del Mus, 1 de Girona.  

El servei de mediació del Pla de l’Estany està gestionat per l’Ajuntament de Banyoles i atendrà els onze municipis de la comarca, una població de 31.561 habitants. El servei es prestarà a l’Oficina Local i Comarcal d’Habitatge el segon i quart dimecres de cada mes de 9 a 14 h, al passeig de la Indústria, 19 de Banyoles.

Pel que fa al punt de mediació de Salt, està gestionat per l’Ajuntament de Salt (29.404 habitants) i s’oferirà tots els dilluns i dijous, de 9 a 13 h, a l’Oficina Local d’Habitatge de Salt, al carrer Dr. Ferran, 7.

Setanta-cinc punts d’atenció a tot Catalunya

Ofideute és un servei que ofereix l’Agència de l’Habitatge de Catalunya de la Generalitat, que es va crear l’any 2010 per pal•liar els efectes de la crisi en l’àmbit de l’habitatge i evitar l’exclusió social per motiu residencial. Des de llavors, treballa per estendre la mediació entre els particulars i les entitats bancàries a tots els municipis de Catalunya, i afavorir-ne l’ampliació dels punts d’atenció en tot el territori i fomentar-ne  la proximitat.

El desembre de 2012, la Generalitat i la Diputació de Barcelona ja van signar un conveni per coordinar els serveis de mediació hipotecària de què disposaven les dues administracions. Des d’aleshores s’han anat inaugurant punts SIDH (Servei d’Intermediació en Deutes de l’Habitatge) fins a arribar als trenta-set que hi ha actualment a la demarcació de Barcelona.

En total a Catalunya, comptant els punts Ofideute, els de la Diputació de Barcelona (SIDH) i els Serveis d’Intermediació en l’Àmbit de l’Habitatge de Girona de la Diputació de Girona ja són setanta-cinc els punt que ofereixen serveis de mediació en l’àmbit de l’habitatge.