Notícies

Entra en funcionament el Servei d’Intermediació en l’Àmbit de l’Habitatge a l’Alt Empordà

Foto : Fotògraf: Eddy Kelele

El secretari d’Habitatge i Millora Urbana de la Generalitat de Catalunya, Carles Sala; el vicepresident de la Diputació de Girona, Fermí Santamaria; el president del Consell Comarcal de l’Alt Empordà, Ferran Roquer, i el degà del Col•legi d’Advocats de Figueres, Joan Puig, han inaugurat aquest matí el Servei d’Intermediació en l’Àmbit de l’Habitatge de l’Alt Empordà. Aquest Servei té com a finalitat atendre persones amb problemes de pagament de l’habitatge principal, garantir la unitat d’actuació i de resposta davant dels problemes que plantegen els ciutadans i facilitar-los la proximitat al servei d’assessorament en l’àmbit de l’emergència habitacional.

Es tracta d’un servei que ofereix de forma gratuïta assessorament i intermediació a les persones que tinguin dificultats per afrontar els deutes relacionats amb el seu habitatge habitual, ja siguin deutes derivats de la hipoteca o del lloguer, o bé que es trobin en altres situacions que suposin la pèrdua de l’habitatge. L’objectiu és evitar la pèrdua de l’habitatge principal i prevenir situacions d’emergència habitacional i de risc d'exclusió residencial.

Durant el seu parlament Fermi Santamaria ha destacat que “es tracta d’un servei per a tots els empordanesos. Una eina molt necessària, atès que en el cas de l’habitatge calen actuacions ràpides, sovint urgents, perquè a l’Administració ens arriben senyals d’alarma des dels sectors més desafavorits de la societat, sigui per causes puntuals com l’atur o més estructurals com ara l’exclusió social o el fet que es tracti de gent gran”. En aquest sentit, són les administracions locals, les administracions més properes a la ciutadania, les que s’encarreguen d’efectuar el primer acolliment a les famílies en risc de pèrdua de I'habitatge. “És per això que es fa necessari l’acompanyament i el suport en el desenvolupament dels instruments per a la intervenció en l'àmbit local” ha afegit Santamaria.

El secretari d’Habitatge i Millora Urbana, Carles Sala, ha fet èmfasi en dues idees. Per una banda, ha destacat el caràcter preventiu d’aquest servei i, en aquest sentit, ha parlat de la importància de tenir la informació de cada cas amb la màxima rapidesa possible per trobar la solució més òptima: “És important que s’acudeixi a aquest servei quan hi hagi la intuïció que no es podran pagar els rebuts”. I per l’altra, Sala ha recordat que tot i que hi ha certa reversió de l’economia, “encara hi ha famílies, també a l’Alt Empordà, que estan a l’atur i per tant, tenen dificultats econòmiques”. Davant d’aquesta situació, Sala ha remarcat que “es requereix un esforç suplementari de l’administració pública”, com ara seguir implementant serveis com el d’Intermediació en l’Àmbit de l’Habitatge.

Per la seva banda, Ferran Roquer ha explicat que “el servei que avui presentem és una iniciativa que aprofita sinergies de diferents administracions (Generalitat, Diputació, Consell, Col•legi d’Advocats) amb l’objectiu d’incrementar i oferir millor l’atenció al ciutadà, en aquest cas quan es troba en situacions de vulnerabilitat i en risc d’exclusió social”.

El servei el presten conjuntament el Consell Comarcal de l’Alt Empordà i la Diputació de Girona, amb la col•laboració de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i la participació del Col•legi d’Advocats de Figueres, i es vehicula a través de diversos convenis de col•laboració entre les institucions implicades.

El juliol de 2016 la consellera de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, Meritxell Borràs, va inaugurar el primer punt del Servei d’Intermediació en l’Àmbit de l’Habitatge a la demarcació de Girona, que dona servei a la comarca de la Selva, i està prevista l’obertura de nous punts en altres comarques.

Procediment d’atenció ciutadana

El Servei, que estarà ubicat a l'Oficina Comarcal d'Habitatge de l’Alt Empordà, s’obrirà al públic en horari de matí de dimarts a dijous. Quan una persona o una família hi acudeixin, en un primer moment es verificarà que el cas plantejat compleixi els requisits necessaris perquè sigui atès i, si és així, es farà una entrevista personalitzada per valorar el cas i proposar les alternatives que es considerin convenients. Sempre es farà un acompanyament als usuaris durant tot el procediment.

La intermediació amb les entitats financeres es farà a través del servei Ofideute de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, amb la particularitat que es podrà ampliar el ventall de possibilitats i proposar la intermediació local en deutes relacionats amb el lloguer de l'habitatge principal.

A més, el Servei tindrà una funció d'assessorament intern en matèria d'habitatge, que complementarà i millorarà els serveis i competències que ja té actualment el Consell Comarcal de l'Alt Empordà en aquesta àrea.

D’altra banda, per tal d’arribar al màxim nombre de ciutadans que ho necessitin, s'han creat diversos documents de difusió del Servei d’Intermediació, en diferents idiomes i formats, que estaran a disposició dels ajuntaments de la comarca de l’Alt Empordà.