Notícies

La Diputació de Girona i la Demarcació de Girona del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya renoven el seu compromís per formar treballadors de l'Administració Pública

Foto : La Diputació de Girona i la Demarcació de Girona del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya renoven

La Diputació de Girona i la Demarcació de Girona del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC) renoven per setè any consecutiu el conveni de col·laboració per formar treballadors de l'Administració pública i càrrecs electes en temes relacionats amb l'habitatge i l'arquitectura. El conveni estableix que el Servei d'Habitatge de la Diputació i la Demarcació de Girona del COAC implementaran un programa de formació, que constarà de cinc cursos i dues jornades que tractaran sobre sostenibilitat, accessibilitat, planejament i llicències, i direcció d’obres. A més, es farà un curs pràctic de càlcul d‘estructures.

L'objectiu del programa de formació és donar a conèixer gratuïtament les diferents accions relacionades amb l'habitatge, l’urbanisme i l’arquitectura que es poden portar a terme des dels ens locals. La metodologia dels cursos consisteix en mostrar diferents experiències i tractar la normativa i les eines de què es disposa per desenvolupar les necessitats de gestió municipal.

L’any passat el programa de formació va tenir més de dos-cents assistents, i aquest any la previsió d’assistents en la formació d’habitatge és igual o superior.


Servei d'Habitatge de la Diputació


A banda del cursos establerts en el conveni, el Servei d’Habitatge de la Diputació organitza habitualment formació tècnica en temes relacionats amb les polítiques d’habitatge municipal i supramunicipals, com ara la rehabilitació, la gestió de l’habitatge municipal i la pobresa energètica. Amb aquests cursos es vol promoure un coneixement millor de l'habitatge i de les polítiques que es poden portar a terme des de les administracions locals per millorar la qualitat del parc d'habitatges de les comarques gironines. 

Escola de pràctica professional J. LL. Sert del COAC


L’Escola Sert del COAC posa a disposició de l’Administració, empreses i entitats del sector, el centre de formació contínua per donar resposta a les  necessitats formatives de l'Administració pública, amb la voluntat d’incrementar el valor dels serveis del sector i ampliar l’horitzó professional, en un entorn local i internacional en permanent evolució.

Aquesta  formació no es limita únicament a la transmissió de coneixements, sinó que té la vocació de consolidar-se en la generació de nous coneixements, recerca, desenvolupament i innovació.