Notícies

La Diputació inicia una línia de suport als ajuntaments de zones turístiques per la mediació social de l'habitatge

Foto : El vicepresident de la Diputació de Girona i diputat de Participació Ciutadana i Habitatge, Estanislau Puig, i l'alcalde

La Diputació de Girona, amb la voluntat de donar suport als ajuntaments de zones turístiques amb problemes de mal ús de l’habitatge, inicia, aquest 2011, una nova línia d’ajuts per als ens locals de les comarques gironines en matèria de mediació social a les zones turístiques.

El programa «C de mediació social en zones turístiques» s’afegeix a la resta de línies d’ajut que convoca cada any el Servei d’Habitatge de la Diputació de Girona. El conveni que avui han signat la Diputació de Girona i l’Ajuntament de Castelló d’Empúries actua com a propulsor d’aquesta nova línia, que tindrà per objectiu donar suport econòmic als ajuntaments de les comarques gironines que tinguin problemes derivats del mal ús de l’habitatge, com són la sobreocupació i l’infrahabitatge.

El vicepresident de la Diputació de Girona i diputat de Participació Ciutadana i Habitatge, Estanislau Puig, i l’alcalde de Castelló d’Empúries, Salvi Güell, han estat els encarregats de signar el conveni que farà efectiva aquesta primera aportació de la Diputació de Girona en aquesta matèria.

El conveni signat amb l’Ajuntament de Castelló d’Empúries. El projecte amb el qual col·labora la Diputació porta per nom «Mediació i suport a les famílies mal allotjades a la zona turística del municipi», en el marc del Programa SOS3 (Sostres).

A través d’aquest acord i del Servei d’Habitatge de l’Àrea de Cooperació Municipal, s’ofereix a l’Ajuntament de Castelló d’Empúries un programa de cooperació centrat en la millora dels problemes de sobreocupació residencial i infrahabitatge que té la zona turística de Castelló d’Empúries.

L’aportació econòmica de la Diputació (28.671,04 €) es destinarà a la contractació de la persona que coordinarà els aspectes de la mediació i l’equip interdisciplinari.

El programa «C de mediació social en zones turístiques». Arran de la signatura d’aquest conveni, i després d’analitzar i avaluar la possibilitat que hi hagi altres municipis gironins amb problemes semblants al de Castelló d’Empúries, el Servei d’Habitatge de la Diputació de Girona ha decidit impulsar aquesta nova línia d’ajuts.

El programa «C de mediació social en zones turístiques» s’engega amb l’objectiu de revitalitzar els conjunts turístics que, amb el pas del temps, s’han convertit en la primera residència dels col·lectius que tenen més dificultats per accedir a un habitatge. En aquests moments, aquestes zones turístiques combinen la presència de segones residències (allotjaments turístics) amb habitatges principals (primeres residències).

Així doncs, les característiques actuals d’aquests conjunts residencials, que es van començar a crear a partir dels anys 60 i que han anat modificant l’estructura inicial del municipi, avui en dia són els que conviuen amb situacions de mal ús de l’habitatge, com la sobreocupació i l’infrahabitatge.

L’objectiu final és que, amb el treball d’aquest programa impulsat pel Servei d’Habitatge de la Diputació, es pugui:
a) donar un nou ús a aquests creixements urbans,
b) afrontar i eliminar paulatinament les situacions d’infrahabitatge i sobreocupació que es vagin detectant amb la mediació,
c) rehabilitar els habitatges.

El treball el farà un equip interdisciplinari format per un mediador social, un tècnic d’habitatge, un agent de la policia municipal i un assessor jurídic, que han de localitzar les famílies mal allotjades i buscar la millor solució, tant per al llogater com per al propietari.

En resum, el programa «C de mediació social en zones turístiques» del Servei d’Habitatge pretén donar eines als ajuntaments que vulguin afrontar aquest problema amb l’ús de projectes interdisciplinaris i interdepartamentals des del mateix ajuntament.

Durant la signatura del conveni, Estanislau Puig, vicepresident de la Diputació de Girona i diputat de Participació Ciutadana i Habitatge, ha destacat que "Castelló d’Empúries és un exemple a seguir per la perseverança en l’afrontament d’aquesta problemàtica" i que per això "hem utilitzat el seu exemple per obrir una nova línia d’ajuts".

L’alcalde de Castelló d’Empúries, Salvi Güell, ha explicat que "cal promoure l’accés a l’habitatge digne i impulsar mecanismes per mantenir un parc d’habitatge de qualitat. (...) Tot i que ja hem avançat molt —ha explicat—encara tenim molta feina per fer; cal seguir treballant per fer front a les situacions d’infrahabitatge i evitar la sobreocupació oferint solucions a les famílies. I d’altra banda, cal seguir sensibilitzant els propietaris sobre la necessitat de conservar i rehabilitar els habitatges".

 

Més informació: