Notícies

El Servei d'Habitatge segueix amb la formació en línia: «La regulació dels preus de lloguer a Catalunya»

Foto : El Servei d'Habitatge segueix amb la formació en línia: «La regulació dels preus de lloguer a Catalunya»

El diputat Joaquim Ayats ha presentat la jornada, en la qual es dona a conèixer el contingut de la norma que limita els preus dels lloguers d'habitatges

Aquest matí ha tingut lloc la jornada de formació sobre la regulació dels preus dels lloguers, organitzada pel Servei d'Habitatge de l'Àrea de Cooperació Local de la Diputació de Girona. Ha obert la jornada el diputat delegat d'Habitatge, Joaquim Ayats, i l'ha presentada Anaïs Varo, tècnica d'Habitatge de la Diputació de Girona.

Novament la jornada està orientada al personal tècnic i administratiu, als càrrecs electes dels ajuntaments i consells comarcals i a les entitats de les comarques gironines que treballin en l'àmbit de l'habitatge.

La pressió del mercat immobiliari dificulta l'accés a un habitatge de lloguer digne i adequat. Per poder abordar aquesta problemàtica i a fi de contenir i moderar el preu dels lloguers, el Parlament de Catalunya va aprovar la Llei de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els contractes d'arrendament d'habitatge (Llei de contenció de rendes de lloguer a Catalunya).

L'objectiu de la jornada és donar a conèixer la regulació i les possibilitats d'aplicació en els diferents municipis de la demarcació de Girona, tenint en compte que la norma afecta el lloguer d'habitatges habituals i permanents situats en àrees amb un mercat d'habitatge tens.

En concret, s'aprofundeix en la Llei i, a més, es fa una formació especialitzada de com s'ha d'utilitzar l'índex de referència dels preus de lloguer de Catalunya i com s'han de formalitzar els contractes de lloguer, amb la inclusió de la renda, altres despeses i excepcions que es poden aplicar.

La ponent, Elga Molina, doctora en dret i responsable de l'Oficina d'Habitatge del Consell Comarcal del Tarragonès, ha destacat que la Llei de contenció de rendes de lloguer a Catalunya és «una norma polèmica que ha posicionat els diferents sectors a favor i en contra. S'ha plantejat la possibilitat de presentar un seguit de demandes davant dels tribunals de justícia i d'interposar recursos d'inconstitucionalitat contra aquesta regulació». A més, la norma preveu la possibilitat de reclamar judicialment contra l'abusivitat de les rendes pactades i els excessos que s'hagin pogut cobrar indegudament. Per aquest motiu, es tractarà la possible litigiositat de la matèria en tots dos sentits i les possibilitats de vigència i d'anul·lació de la norma per part dels tribunals.

El diputat Joaquim Ayats ha remarcat en la presentació que «amb aquesta jornada proposem un espai per aprendre, però també per debatre la nova normativa de contenció de rendes, el potencial i també els límits», i ha afegit que «ha de servir per reflexionar sobre les eines de què disposem des de l'àmbit local per avançar en l'accés a un habitatge digne i assequible per a tothom».

La jornada s'ha portat a terme mitjançant la plataforma Zoom, i hi han assistit una trentena de persones.

Documentació