Notícies

El Servei de Medi Ambient difon una sèrie de vuit protocols de gestió de la flora exòtica invasora

Foto : El Servei de Medi Ambient difon una sèrie de vuit protocols de gestió de la flora exòtica invasora

Les invasions biològiques representen la segona causa més important de pèrdua de biodiversitat després dels canvis d'usos del sòl i de la destrucció d'hàbitats, segons la Unió Internacional per a la Conservació de la Natura (UCIN). Però, quines són les principals espècies exòtiques invasores que s'estableixen a les comarques gironines amb oportunitats reals de ser gestionades? Com cal actuar perquè el seu impacte no afecti les espècies autòctones, sense desplaçar-les ni produir canvis substancials en la composició dels hàbitats?

El Servei de Medi Ambient de la Diputació de Girona treballa des de fa temps per respondre aquestes preguntes i ara presenta una sèrie de vuit protocols de gestió de la flora exòtica invasora. Es tracta d'una eina de treball dirigida a serveis tècnics i brigades dels ajuntaments, entitats i empreses que té com a objectiu ser una guia per eliminar, pas a pas, aquestes espècies exòtiques invasores presents en espais verds urbans, jardins públics i privats, i en el medi natural del nostre territori.

Es consideren espècies exòtiques o al·lòctones les que s'introdueixen en un medi del qual no són originàries. Sovint arriben al nou medi a través de la intervenció humana, ja sigui de manera voluntària o involuntària. Sigui com sigui, només una petita part són capaces de superar les diferents etapes d'introducció, establiment i expansió en un nou ecosistema; aquestes són les invasores. A Europa, es calcula que entre el 10 % i el 15 % de les dotze mil espècies exòtiques que hi habiten són invasores.

Segons el projecte EXOCAT (CREAF) 2013, la demarcació de Girona concentra la major riquesa d'espècies exòtiques de tot Catalunya. Aquest fet s'explica principalment per quatre raons:

  • L'enclavament geogràfic. Les comarques gironines constitueixen un corredor biològic i d'infraestructures que  afavoreix el pas i l'expansió de molts organismes.
  • Un clima suau, que facilita l'establiment d'espècies d'origen tropical i subtropical.
  • Un paisatge humanitzat. Multiplica les oportunitats d'introducció al medi d'aquestes espècies exòtiques.
  • Una elevada diversitat d'hàbitats.

Per tot plegat, la flora exòtica invasora representa una amenaça sobre els hàbitats naturals i el paisatge genuí del territori. I no només respecte a l'impacte i l'afectació negativa sobre les espècies autòctones, sinó per les repercussions que pot tenir sobre les activitats econòmiques i la salut. El cost econòmic de gestionar-ho i les pèrdues econòmiques que això suposa es calculen, al continent, en més d'1,2 bilions d'euros anuals, segons dades de la Comissió Europea.

Els vuit protocols de gestió de la flora exòtica invasora estan redactats en català i castellà, i es poden consultar i/o descarregar en l'enllaç següent:
http://www.ddgi.cat/web/servei/5977/-protocols-de-gestio-de-la-flora-exotica-invasora