Notícies

La invasió de la vespa asiàtica s'explica en la sisena làmina sobre aquest insecte

Foto : La invasió de la vespa asiàtica s'explica en la sisena làmina sobre aquest insecte

Quan i com va arribar la vespa asiàtica a Europa? Les vespes socials de casa nostra també han envaït altres continents? Per què a aquestes espècies els és tan fàcil envair zones foranes? En quins punts de Catalunya s'han registrat més nius? La sisena làmina sobre la vespa asiàtica, que han creat conjuntament el Servei de Medi Ambient de la Diputació de Girona i l'il·lustrador naturalista Toni Llobet, explica de manera gràfica l'origen i el procés d'invasió de la vespa asiàtica al conjunt d'Europa i a Catalunya. També s'hi evidencia que la invasió de la vespa asiàtica no és un fet excepcional: altres vespes també han envaït altres continents i, un cop s'hi han establert, no se les ha aconseguit erradicar.

De la mateixa manera que a les altres cinc làmines d'aquesta sèrie que ja s'han divulgat, els dibuixos d'aquest treball tenen un gran nivell de detall i de realisme. Aquests materials sobre la vespa asiàtica s'adrecen al conjunt de la societat i, des de la primavera passada, es difonen periòdicament en fascicles, per mitjà del web i de les xarxes socials de la Diputació de Girona. La sèrie constituirà una guia divulgativa a l'abast del conjunt de la ciutadania que ajudarà a conèixer molt millor la vespa asiàtica, prevenir-ne els possibles impactes i riscos i orientar la gestió local de la problemàtica que genera la presència d'aquesta espècie invasora als municipis gironins. Cada làmina aborda una temàtica específica relacionada amb aquest insecte.

La primera làmina ajuda a identificar la vespa asiàtica i a diferenciar-la d'altres espècies que s'hi assemblen. El material va tenir un gran impacte, sobretot a les xarxes socials: se'n van fer ressò centenars d'usuaris a Twitter, com ara administracions i organismes públics i acadèmics, entitats i ciutadans. També va tenir molt bona acollida la segona làmina, que ajuda a distingir els nius de vespa asiàtica dels que fan altres espècies. El tercer treball recrea diverses localitzacions possibles de nius de vespa asiàtica. La quarta làmina tracta sobre el cicle biològic d'aquest insecte. I la cinquena se centra en les espècies exòtiques invasores.

Es poden consultar totes les làmines sobre la vespa asiàtica publicades fins ara a http://www.ddgi.cat/web/servei/5660/lamines-divulgatives-sobre-la-vespa-asiatica.