Notícies

Es presenta l'estudi de vulnerabilitat transfronterer de les zones habitades de la Jonquera i el Pertús

Foto : Es presenta l'estudi de vulnerabilitat transfronterer de les zones habitades de la Jonquera i el Pertús

L'informe, redactat en el marc del Projecte POCTEFA Cooperem (Cooperació Operativa d'Emergències i Prevenció d'Incendis), té com a objectiu crear eines per reforçar la prevenció contra el risc d'incendis en ambdós costats dels Pirineus

Amb la voluntat de reforçar la prevenció contra el risc d'incendis per tal de protegir amb més eficiència la zona transfronterera, s'ha presentat l'estudi de vulnerabilitat transfronterer de les zones habitades dels municipis de la Jonquera i el Pertús. És una actuació que forma part del Projecte POCTEFA Cooperem (Cooperació Operativa d'Emergències i Prevenció d'Incendis), impulsat per diferents institucions i organismes de Catalunya i dels Pirineus Orientals, entre ells, la Diputació de Girona.

L'estudi, que s'ha nodrit de treballs anteriors d'ambdós costats dels Pirineus, inclou un diagnòstic de la situació de risc actual, una anàlisi dels incendis potencials, una comparació de les legislacions dels països implicats, una proposta metodològica per valorar la vulnerabilitat a la zona i també una proposició de mesures complementàries.

Per redactar-lo, s'ha comptat amb el suport de Bombers de la Generalitat, el Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca i el Centre d'Estudis del Risc Tecnològic (CERTEC) de la Universitat Politècnica de Catalunya.

La normativa actual obliga a assegurar una franja de 25 metres al voltant de tots els nuclis de població, les urbanitzacions, les edificacions i les instal·lacions aïllades. En tot cas, s'ha demostrat que aquesta amplada en algunes zones amb condicions climàtiques o topogràfiques extremes pot ser insuficient. Per aquest motiu, en aquest estudi s'ha treballat per desenvolupar una metodologia que ajudi a determinar l'amplada mínima de franja necessària per a cada edificació, nucli o urbanització en funció de l'objectiu per al qual hagi estat dissenyada i, a més, tenint en compte la resistència al foc dels materials de construcció dels elements que cal protegir.

Una de les mesures més interessants que es preveu és la proposta de metodologia per tal que els tècnics gestors, ja siguin de l'àmbit municipal, provincial, català o francès, puguin fer una valoració objectiva de la vulnerabilitat de cada punt del perímetre d'un nucli, urbanització o masia. Aquest sistema dona un resultat numèric entre 0 i 100, que el fa comparable amb qualsevol altre punt. A més, el resultat inclou diferents components que ens permeten detectar quins són els factors que generen major vulnerabilitat i facilita la presa de decisions en la gestió.

L'estudi posa de manifest, entre altres aspectes, que falta invertir més en coneixement científic del comportament dels incendis en interfase urbanoforestal, que falta implementar i millorar mesures de prevenció en masies i instal·lacions aïllades i que les grans infraestructures de comunicació del vessant sud podrien aplicar mesures que ja s'apliquen al vessant nord per disminuir el risc de generar un incendi.

Aquest estudi i totes les eines generades es poden consultar i descarregar del lloc web de la Diputació de Girona: http://cooperem.eu/wp-content/uploads/2018/09/COOPEREM_A5_Vulnerabilitat_CAT_sign-1.pdf


El Projecte POCTEFA Cooperem

El Projecte POCTEFA Cooperem (Cooperació Operativa d'Emergències i Prevenció d'Incendis) va néixer el 2018 amb l'objectiu de desenvolupar una política conjunta en matèria de prevenció i gestió de riscos i catàstrofes a la zona transfronterera per millorar la capacitat d'anticipació i resposta dels serveis d'extinció.

Aquest projecte és el resultat de la unió d'esforços de la Diputació de Girona, els departaments d'Interior i d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Medi Ambient i Alimentació de la Generalitat de Catalunya, el Service Départemental d'Incendie et de Secours des Pyrénées-Orientales, el Conseil Départemental des Pyrénées-Orientales, l'Office National des Forêts i el SIVU-Albères.

Emmarcat en el Programa INTERREG-POCTEFA 2014-2020, el projecte afecta un territori de 10.000 km², més d'1,2 milions d'habitants i 448 municipis que és en l'actualitat un dels principals nusos de mobilitat transeuropeus de persones i mercaderies. El seu pressupost total és de 2.556.505 euros, el 65 % dels quals els aporta la Unió Europea.