Notícies

Vuit microcàpsules en vídeo permetran difondre les accions més rellevants del projecte «Life Tritó Montseny»

Foto : Vuit microcàpsules en vídeo permetran difondre les accions més rellevants del projecte «Life Tritó Montseny»

El projecte «Life Tritó Montseny» compta, a partir d'ara, amb nou material divulgatiu, pensat per donar a conèixer la biologia i ecologia del tritó del Montseny (Calotriton arnoldi) i transmetre la importància de millorar el seu hàbitat per recuperar l'espècie. Són vuit microcàpsules en vídeo que permetran difondre les accions més rellevants que s'han portat a terme fins ara a través del projecte.

Aquests documentals curts, d'uns cinc minuts de durada cadascun i subtitulats en tres llengües (català, castellà i anglès), aprofundeixen en les particularitats d'aquesta espècie tan enigmàtica que només habita al Montseny i que es considera l'amfibi més amenaçat de l'Europa occidental. Els documentals mostren, entre d'altres aspectes, el funcionament dels centres de cria, l'alliberament d'exemplars, la recerca, les actuacions per millorar-ne l'hàbitat, la problemàtica de les malalties infecciones en amfibis o les accions d'educació ambiental.

Des d'avui i fins a mitjan d'agost, s'anirà descobrint cada dijous una d'aquestes microcàpsules. Els vídeos estaran en obert en el canal Youtube del projecte. Els temes dels vuit documentals són:

  1. Calotriton arnoldi: un amfibi endèmic del Montseny
  2. La cria en captivitat del tritó del Montseny
  3. Alliberant nous individus
  4. El tritó del Montseny: del coneixement a la conservació
  5. Millora de l'hàbitat del tritó del Montseny
  6. Malalties infeccioses en amfibis: prevenció i divulgació ambiental
  7. L'educació ambiental, baula fonamental del «Life Tritó Montseny»
  8. «Life tritó Monseny», un repte col·lectiu per a la conservació d'una espècia única

 

El projecte Life

L'any 2005 es va descriure una nova espècia d'amfibi endèmica del Parc Natural del Montseny, que havia estat documentada unes dècades abans com a tritó pirinenc. L'estudi de les seves poblacions i del seu hàbitat va constatar l'experiència d'una sèrie d'amenaces que en comprometien la viabilitat. El tritó del Montseny és una espècie catalogada «en perill crític d'extinció» per la Unió Internacional per a la Conservació de la Natura (UICN).

Les principals amenaces d'aquesta espècie es relacionen amb la qualitat del seu hàbitat, interferit per l'activitat humana (interrupcions del flux hídric, fragmentació de l'hàbitat, possible propagació de malalties infeccioses i els efectes del canvi climàtic). El baix nombre poblacional i l'aïllament del tritó fan aquest amfibi més vulnerable davant les amenaces.

El projecte «Life Tritó Montseny» es duu a terme amb l'objectiu de millorar l'estat de conservació d'aquesta espècie, mitjançant el treball en les línies prioritàries següents: l'increment de la qualitat hidrològica i del cabal dels torrents on viu el tritó; l'eliminació o reducció de les amenaces sobre el seu hàbitat; la conservació genètica de l'espècie i l'ampliació de l'àrea de distribució; l'establiment d'una major cobertura legal i l'aprovació d'un pla de conservació de l'espècie; l'ampliació del coneixement científic sobre els requeriments ecològics d'aquest amfibi, i, finalment, la implicació i compromís dels agents del territori en la conservació dels hàbitats de ribera i de la seva biodiversitat i, en especial, d'aquesta espècie del Montseny.

Aquest projecte està cofinançat pel Programa Life de la Unió Europea i compta amb la col·laboració, com a socis del projecte, de la Diputació de Barcelona, que el coordina, la Diputació de Girona, la Generalitat de Catalunya, a través del Departament de Territori i Sostenibilitat i de Forestal Catalana, i el Zoo de Barcelona.