Notícies

El cicle biològic de la vespa asiàtica, a la quarta làmina sobre aquest insecte

Foto : El cicle biològic de la vespa asiàtica, a la quarta làmina sobre aquest insecte

Quin és el cicle biològic de les vespes asiàtiques? En quin període acostuma a tenir lloc l'extinció de la colònia? Tenen un comportament social al llarg de tot el cicle? La quarta làmina sobre la vespa asiàtica que han creat conjuntament el Servei de Medi Ambient de la Diputació de Girona i l'il·lustrador naturalista Toni Llobet descriu les quatre fases típiques de les colònies d'aquest insecte: fundació, creixement, aparellament i hibernació. També mostra l'evolució dels vespers al llarg del cicle anual. De la mateixa manera que els tres treballs d'aquesta sèrie que ja s'han divulgat, els dibuixos d'aquesta làmina tenen un gran nivell de detall i de realisme.

Aquestes làmines sobre la vespa asiàtica s'adrecen al conjunt de la societat i, des de fa setmanes, es difonen periòdicament en fascicles, per mitjà del web i de les xarxes socials de la Diputació de Girona. La sèrie constituirà una guia divulgativa a l'abast del conjunt de la ciutadania que ajudarà a conèixer molt millor la vespa asiàtica, prevenir-ne els possibles impactes i riscos i orientar la gestió local de la problemàtica que genera la presència d'aquesta espècie invasora als municipis gironins. Cada làmina aborda una temàtica específica relacionada amb aquest insecte.

La primera làmina ajuda a identificar la vespa asiàtica i a diferenciar-la d'altres espècies que s'hi assemblen. El material va tenir un gran impacte, sobretot a les xarxes socials: se'n van fer ressò centenars d'usuaris a Twitter, com ara administracions i organismes públics i acadèmics, entitats i ciutadans. També va tenir molt bona acollida la segona làmina, que ajuda a distingir els nius de vespa asiàtica dels que fan altres espècies. I el tercer treball recrea diverses localitzacions possibles de nius de vespa asiàtica.

Es poden consultar totes les làmines sobre la vespa asiàtica publicades fins ara a http://www.ddgi.cat/web/servei/5660/lamines-divulgatives-sobre-la-vespa-asiatica.