Notícies

La ubicació dels nius centra la tercera làmina sobre la vespa asiàtica

Foto : La ubicació dels nius centra la tercera làmina sobre la vespa asiàtica

On fan els nius les vespes asiàtiques? Preferentment als arbres? També en construccions humanes? La tercera làmina sobre la vespa asiàtica que han creat conjuntament el Servei de Medi Ambient de la Diputació de Girona i l'il·lustrador naturalista Toni Llobet recrea alguns dels indrets on és més habitual trobar els vespers d'aquesta espècie. De la mateixa manera que els dos treballs d'aquesta sèrie que ja hem divulgat, els dibuixos d'aquesta làmina tenen un gran nivell de detall i de realisme. En una àrea reduïda, les il·lustracions recreen diverses localitzacions possibles de nius de vespa asiàtica, tot i que amb una densitat fictícia, perquè els nius acostumen a estar molt més allunyats uns dels altres.

Aquestes làmines sobre la vespa asiàtica s'adrecen al conjunt de la societat i, des de fa dues setmanes, es difonen periòdicament en fascicles, per mitjà del web i de les xarxes socials de la Diputació de Girona. La sèrie constituirà una guia divulgativa a l'abast del conjunt de la ciutadania que ajudarà a conèixer molt millor la vespa asiàtica, prevenir-ne els possibles impactes i riscos i orientar la gestió local de la problemàtica que genera la presència d'aquesta espècie invasora als municipis gironins. Cada làmina aborda una temàtica específica relacionada amb aquest insecte.

La primera làmina sobre la vespa asiàtica ajuda a identificar la vespa asiàtica i diferenciar-la d'altres espècies que s'hi assemblen. El material va tenir un gran impacte, sobretot a les xarxes socials: se'n van fer ressò centenars d'usuaris a Twitter, com ara administracions i organismes públics, acadèmics, entitats i ciutadans. També va tenir molt bona acollida la segona làmina, que ajuda a distingir els nius de vespa asiàtica dels que fan altres espècies.

Es poden consultar totes les làmines sobre la vespa asiàtica publicades fins ara a http://www.ddgi.cat/web/servei/5660/lamines-divulgatives-sobre-la-vespa-asiatica.