Notícies

Un projecte transfronterer busca millorar la gestió del risc davant d'incendis forestals en les infraestructures turístiques

Foto : Fotos: Hotel Gri-Mar de Llançà i visita a l'incendi de Cervera de la Marenda (Rosselló). 

La Diputació de Girona és un dels socis de WUITIPS, que té el propòsit de detectar situacions de vulnerabilitat i possibles mancances en aquests espais per elaborar plans específics d'autoprotecció 

S'han visitat instal·lacions de municipis afectats pel foc aquest estiu (a Colera, Llançà i a la Catalunya del Nord), com a pas previ a l'impuls d'una prova pilot de prevenció

Conèixer situacions de vulnerabilitat en infraestructures turístiques de les comarques gironines i de la Catalunya del Nord davant el risc d'incendis forestals i buscar solucions harmonitzades. Amb aquest objectiu ha nascut el projecte europeu WUITIPS (Widland-Urban Interface Touristic Infrestructure Protection Solutions), que tindrà una durada de dos anys, fins al 2025. 

En l'escenari actual de canvi climàtic, els incendis forestals suposen una amenaça creixent en les zones poblades perquè cada vegada són més intensos i destructius. I les zones freqüentades per turistes són especialment vulnerables, perquè la població, molt heterogènia, no té preparació per fer front al foc i les infraestructures turístiques no preveuen de forma sistemàtica la prevenció. Tots aquests dèficits, a més, s'accentuen en les regions transfrontereres.

La Diputació de Girona és un dels socis d'aquest projecte, que està coordinat per la Universitat Politènica de Catalunya. També en formen part del consorci Efectis France, Entente pour la Forêt Méditerranéenne, també de França, i Lunds Universitet, de Suècia. I compta amb la col·laboració externa de la Fundació Pau Costa. 

El primer pas que s'ha volgut fer és recollir el màxim d'informació possible sobre el terreny per detectar el grau de vulnerabilitat d'aquestes zones i quins són les principals dificultats que s'haurien d'afrontar en cas d'emergència per incendi forestal. 

Per aquest motiu, representants de tots els socis del consorci que formen part del projecte han visitat aquests dies zones turístiques afectades per focs històrics com el de l'any 2000 a Garriguella, que va causar un gran impacte en infraestructures turístiques de Llançà. També han estat en les zones afectades pel foc d'aquest estiu a Colera, en què es van cremar 573 hectàrees, i també en els incendis que han afectat municipis de la Catalunya del Nord. S'han mantingut trobades amb regidors municipals i amb propietaris d'establiments turístics, i s'ha estat en les principals infraestructures, com ara pavellons, càmpings i hotels. 

Els relats en primera persona dels responsables d'establiments turístics que han viscut un incendi forestal de prop ha estat molt enriquidor per als membres del projecte i ha aportat una visió real de com es comporta la població turística en aquestes situacions, quin és el paper d'aquests propietaris, quins són els missatges i els canals a través dels quals es transmet la informació. 

En molts casos, s'ha detectat que els turistes no són conscients que es troben en una zona d'alt risc d'incendi i que no saben com reaccionar ni a on acudir en cas d'emergència. A més, molts d'ells estan de pas, no coneixen el territori i no tenen familiars ni amics a qui recórrer en cas d'evacuació. 

 

Mesures concretes

A partir d'aquest coneixement, les institucions i entitats implicades en el projecte desenvoluparan metodologies estàndard per a l'anàlisi de vulnerabilitat als incendis forestals de persones i béns en instal·lacions turístiques. En aquesta línia, també està previst elaborar una guia d'àmbit europeu per a l'elaboració de plans d'autoprotecció contra aquests incendis d'interfície urbanoforestal. Tot s'integrarà en una plataforma digital conjunta. 

La voluntat és que aquesta guia i altres metodologies d'anàlisi de risc es puguin aplicar, en forma de prova pilot, en instal·lacions turístiques reals d'alguns municipis de la demarcació de Girona i de la Catalunya del Nord, que es concretaran més endavant. 

Un altre punt fort d'aquest projecte és la creació d'un fòrum de discussió d'experts de països europeus amb problemàtiques transfrontereres semblants a les de la frontera catalano-francesa.

La participació en el projecte WUITIPS dona continuïtat a la línia de treball de la Diputació de Girona, a través del Servei de Medi Ambient, en prevenció d'incendis forestals. L'ens supramunicipal ja va participar activament en el projecte «POCTEFA Cooperem (Cooperació Operativa d'Emergències i Prevenció d'Incendis)», que va néixer el 2018 i es va tancar a finals del 2021. 

El seu objectiu era desenvolupar una política conjunta en matèria de prevenció i gestió de riscos i catàstrofes a la zona transfronterera per millorar la capacitat d'anticipació i resposta dels serveis d'extinció.