Notícies

Inici del procés participatiu per elaborar el Pla de Protecció del Medi Natural i del Paisatge del Parc Natural del Montseny

Foto : Foto: Oriol Clavera / Diputació de Barcelona

La Diputació de Girona i la Diputació de Barcelona han engegat el procés de redacció tècnica del Pla de Protecció del Medi Natural i del Paisatge del Parc Natural del Montseny, que compta amb una fase de participació per incorporar-hi les visions dels diferents agents i de la població del territori en l'avanç de Pla.

El Decret 127/2021, d'1 de juny, sobre el Parc Natural del Montseny i sobre els espais del PEIN el Montseny i Cingles de Bertí, declara parc natural el massís del Montseny i estableix l'obligatorietat de redactar un pla de protecció del medi natural i del paisatge del Parc Natural per conservar i millorar el patrimoni natural i cultural, i impulsar el desenvolupament rural i l'ús públic, tot fent un ús sostenible dels recursos naturals.

Els plans de protecció del medi natural i del paisatge (PPMNP) són instruments d'ordenació i de gestió dels espais naturals protegits i, pel que fa a l'ordenació dels usos del sòl, tenen la naturalesa jurídica pròpia dels plans directors urbanístics.

Fins ara l'instrument d'ordenació i legislació bàsica vigent ha estat el Pla Especial d'Ordenació, aprovat per la Comissió Provincial d'Urbanisme de Barcelona el 26 de juliol de 1977 i per la Diputació de Girona el 26 de gener de 1978, d'acord amb el Reial decret 1346/1976, de 9 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei sobre règim del sòl i ordenació urbana. Fruit d'una revisió profunda d'aquest Pla Especial, l'11 de desembre de 2008 es va aprovar definitivament el nou Pla Especial de Protecció del Medi Natural i del Paisatge del Parc del Montseny, contra el qual es va interposar un recurs contenciós administratiu. Com a conseqüència d'aquests recurs, el juliol de 2012 el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va anul·lar el Pla Especial per manca d'avaluació ambiental estratègica.

Participació presencial i en línia

Actualment, s'està desenvolupant la fase d'informació del procés participatiu i el proper mes de novembre s'obrirà la fase de diagnosi participativa. Durant tot el mes d'octubre, tothom qui ho vulgui podrà participar en el procés a través del portal digital Decidim de la Diputació de Girona. Per poder fer aportacions cal ser major de 16 anys i registrar-se a la plataforma.

A banda d'aquesta participació digital, els òrgans estables del Parc faran sessions presencials de debat. Es tracta de la Junta Rectora, el Consell Consultiu, el Comitè Científic i el Fòrum de la Carta Europea del Turisme Sostenible, que estan integrats per representants del món local i d'altres administracions implicades, persones expertes relacionades amb la recerca, representants d'entitats i agents econòmics del territori. 

A la plataforma hi haurà tota la documentació relacionada amb aquest procés de participació. Decidim és una eina de participació ciutadana que permet gestionar processos i espais participatius i impulsar la participació de la ciutadania en l'àmbit digital.