Notícies

La Diputació de Girona i la Generalitat signen un acord marc en matèria d'espais naturals i conservació de la biodiversitat i el patrimoni natural

Foto : La Diputació de Girona i la Generalitat signen un acord marc en matèria d'espais naturals i conservació de la biodive

Les dues institucions formalitzen la seva col·laboració per impulsar projectes conjunts i abordar objectius de conservació de la natura mitjançant dinàmiques més eficients arreu de la demarcació

Aquest acord marc serà vigent els quatre anys propers, amb la possibilitat de pròrroga per quatre anys més

La Diputació de Girona i la Generalitat de Catalunya, a través del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, han signat avui a la seu de la corporació un acord marc de col·laboració en matèria d'espais naturals i conservació de la biodiversitat i el patrimoni natural. L'han subscrit el president de la Diputació de Girona, Miquel Noguer, i la secretària d'Acció Climàtica, Anna Barnadas. També han assistit a l'acte el diputat de Medi Ambient, Lluís Amat, i el director general de Polítiques Ambientals i Medi Natural, Marc Vilahur. 

Amb aquesta signatura es formalitza la relació que les dues institucions estan portant a terme des de fa temps en aquest àmbit, i permetrà agilitzar gestions, impulsar projectes conjunts o actuacions amb més facilitat i, en definitiva, crear unes dinàmiques per guanyar en eficiència arreu de les comarques gironines. 

El president de la Diputació de Girona, Miquel Noguer, ha destacat que el principal beneficiat d'aquest acord, el primer d'una diputació catalana amb la Generalitat en aquest àmbit, serà el territori: «Podrem crear unes sinergies que ens permetin arribar més lluny dels espais naturals protegits. Perquè la natura no només és en aquests espais, sinó a tot arreu. Hem de tenir-ne molta cura per preservar la seva essència i la seva biodiversitat, i els serveis ecosistèmics que ens ofereix». 

Per la seva part, la secretària d'Acció Climàtica de la Generalitat de Catalunya, Anna Barnadas, ha manifestat: «Treballem per a la gent, que ens demana que siguem més eficients i més eficaços, sense duplicar esforços o fer feines repetides entre dues administracions, i d'aquí neix la voluntat d'aquest conveni». En aquest sentit, ha reiterat la necessitat de «treballar plegats en tot el que es pugui, de comunicar-nos totes les informacions que siguin necessàries per gestionar els espais que compartim».

Una col·laboració constant

L'acord marc permetrà actuar a diferents nivells per garantir que la conservació del patrimoni natural arribi a tot arreu. «A la Diputació de Girona, tenim una àmplia experiència i coneixement de les necessitats dels municipis de la demarcació, de la realitat local, perquè mantenim un contacte permanent amb els ajuntaments. Ara podrem incidir més en la conservació de la matriu agroforestal, més enllà dels espais naturals protegits, i assolir un major grau de detall», ha comentat el diputat de Medi Ambient, Lluís Amat.

En l'actualitat, la col·laboració entre la Diputació de Girona i el Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat ja es visualitza en diferents aspectes, com els següents: 

  • Planificació i gestió d'espècies exòtiques invasores. Des de fa anys, les dues institucions col·laboren en l'elaboració de protocols de gestió de flora exòtica invasora i de la vespa asiàtica, entre d'altres. 
  • Gestió de la sobrefreqüentació en espais naturals a escala local. Aquest estiu s'ha portat a terme una prova pilot per promoure l'accés responsable als espais fluvials gironins, amb l'habilitació d'un nou servei d'informadors ambientals, finançats per la Generalitat de Catalunya i coordinats per la Diputació de Girona, a través de la Fundació Emys. Aquest conveni permetrà que l'estiu vinent es pugui arribar a més municipis per oferir-los més suport en relació amb aquesta problemàtica creixent.
  • Projectes d'informació, educació i sensibilització ambiental, com la campanya d'accés al medi natural que ha promogut la Generalitat de Catalunya amb el suport de les diputacions catalanes. 
  • Planificació, implantació i desplegament de la infraestructura verda a escala municipal. En l'actualitat, la Generalitat està redactant en Pla d'Infraestructura Verda de Catalunya i, paral·lelament, la Diputació de Girona ha redactat unes directrius per a la redacció de plans estratègics d'infraestructura verda a escala municipal. A més, ha engegat dues proves pilot, a Vilobí d'Onyar i Hostalric, per desenvolupar els corresponents Plans Estratègics Municipals d'Infraestructura Verda. Aquest conveni permetrà que ambdues administracions treballin per identificar i protegir la infraestructura verda i els serveis ecosistèmics que ens ofereix de manera conjunta i marcant pautes i objectius comuns. 

L'acord marc serà vigent els quatre propers anys, amb la possibilitat de pròrroga per quatre anys més.