Notícies

El sistema «SITMUN - Vespa asiàtica» crea un espai web obert a tota la ciutadania per recollir observacions de nius

Foto : Foto: N. Vicens

El propòsit d'aquesta eina és incrementar la informació recollida d'aquesta espècie invasora, que es complementa també amb un visor públic de nius històrics de vespa asiàtica a tot Catalunya

El projecte l'han desenvolupat les diputacions de Girona i Barcelona, en col·laboració amb les diputacions de Lleida i Tarragona 

L'aplicació «SITMUN - Vespa asiàtica» es va crear el novembre del 2020 per establir un registre de dades associat a la detecció de nius de vespa asiàtica de potes grogues (Vespa velutina ssp. nigrithorax) als municipis catalans. L'objectiu d'aquesta eina, a disposició dels ens locals, era fomentar la recollida estandarditzada d'informació i compartir criteris bàsics per a la gestió d'aquesta espècie exòtica invasora. 

Ara el projecte presenta dues noves eines associades a l'aplicació «SITMUN - Vespa asiàtica». Per una part, s'ha creat un nou espai web per tal d'incrementar la recollida d'observacions de nius de Vespa velutina. D'aquesta manera, qualsevol persona i en qualsevol moment, des d'un dispositiu mòbil, pot introduir-hi informació d'aquesta espècie invasora que pugui resultar d'interès. Una informació que es posarà a disposició dels ens locals adherits al SITMUN. 

En paral·lel, també s'ha desenvolupat un visor públic de nius de vespa asiàtica per tot Catalunya, un repositori de tots els nius registrats i validats d'anys anteriors pels ens locals. Un major volum d'observacions recollides al llarg dels propers anys i de manera estandarditzada permetrà avaluar millor els condicionants i les tendències d'aquesta espècie i pot ajudar a gestionar-ne millor la problemàtica.   

El projecte l'han desenvolupat conjuntament les diputacions de Girona i Barcelona, en col·laboració amb les diputacions de Lleida i Tarragona i el vistiplau del Servei de Fauna i Flora de la Generalitat de Catalunya.

Sobre la vespa asiàtica

El primer cas de vespa asiàtica a Catalunya es va detectar el 2012, a la comarca de l'Alt Empordà. Des d'aleshores, l'expansió d'aquesta espècie exòtica invasora ha estat progressiva i ràpida. En l'actualitat, les comarques de Girona i Barcelona són les més afectades. Des del 2018, ja és present a les quatre demarcacions catalanes, per bé que el grau d'invasió a les terres de Tarragona i Lleida és menor, atès que les condicions són menys favorables per a la seva propagació. 

Les condicions climàtiques, una gran disponibilitat d'aliment, la gran capacitat reproductora d'aquesta espècie i la manca d'enemics naturals específics n'han afavorit l'expansió pel territori. Aquesta vespa exòtica afecta especialment l'apicultura, atès que depreda preferentment abelles de la mel i altera negativament el comportament dels ruscs. Puntualment pot generar riscos en la seguretat i la salut pública i danys en alguns conreus de finals d'estiu i tardor. D'altra banda, en els darrers anys, hi ha indicis que episodis de forta calor o hiverns freds podrien frenar l'increment poblacional de la vespa asiàtica, però la manca de dades no permet de moment determinar aquestes dinàmiques. 

Fins ara, les mesures que s'han pres per erradicar la vespa asiàtica no han aconseguit frenar-ne l'expansió. Per aquest motiu, més enllà de centrar els esforços a procurar mitigar-ne la presència, els experts consideren que cal implementar també mesures per millorar-ne el coneixement i la gestió i també mesures d'adaptació i sensibilització per conviure-hi. 

El SITMUN 

El SITMUN (Sistema d'Informació Territorial Municipal) és una plataforma pública que permet visualitzar i gestionar de manera estructurada i en un únic visor tota la informació geogràfica disponible, a diferents escales i per a tots els municipis. I al mateix temps permet visualitzar i relacionar dades de temàtiques diferents en un únic mapa, amb informació oficial. 

El sistema disposa d'un gran volum d'informació geogràfica que ajuda a veure, analitzar, planificar i gestionar el territori. Inclou diferents fonts d'informació generades pels departaments interns de les quatre diputacions, els ens locals de cada demarcació i altres organismes oficials que elaboren cartografia en l'àmbit de les seves competències. Cal tenir en compte que aquesta informació és homogènia en l'àmbit supramunicipal, amb l'objectiu de poder aplicar polítiques regionals comunes. 

En el cas concret de la vespa asiàtica, s'ha optat per acollir-se a aquest sistema perquè és una aplicació informàtica consolidada que afavoreix l'estandardització en la recollida de dades als ens locals de tot Catalunya i que disposa d'eines i capes que faciliten l'edició, la gestió i la visualització en continu.