Notícies

La Diputació de Girona presenta una guia que facilita l'elecció dels espais per instal·lar-hi projectes d'energies renovables

Foto : La Diputació de Girona presenta una guia que facilita l'elecció dels espais per instal·lar-hi projectes d'energies re

El document, pioner a Catalunya, defineix els criteris a tenir en compte quan es plantegi una iniciativa i agilitzarà la presa de decisions dels ens locals i també dels propietaris privats

La Diputació de Girona, a través del Servei de Medi Ambient, ha elaborat la «Guia per a la destinació de cobertes i terrenys a la producció local d'energies renovables». Es tracta d'un document de síntesi jurídica que analitza els aspectes a tenir en compte quan es plantegi un projecte d'energia renovable i que ofereix una base legal a les administracions públiques i als propietaris privats per prendre decisions amb més celeritat. 

El procés de transició cap a un model energètic sostenible, sense combustibles fòssils i amb moltes menys emissions de CO2, està comportant l'increment, a poc a poc, d'iniciatives que aprofiten els recursos energètics renovables a les comarques gironines. En molts casos, són projectes tan nous, sense precedents, que no compten amb garantia jurídica ni mecanismes clars per poder-los desenvolupar. 

D'una forma pionera a Catalunya, aquesta guia ofereix precisament aquestes eines. Descriu les possibilitats que les entitats públiques i/o les persones físiques o jurídiques tenen al seu abast per triar l'opció més adequada per a la construcció o operació d'instal·lacions d'energies renovables. I ho fa d'acord amb quatre grans criteris i les normatives que hi són d'aplicació:

  • Propietari. Segons qui sigui el titular de la instal·lació, l'equipament o el terreny (Administració pública o un particular com a persona jurídica o com a persona física)
  • Ubicació. Si s'ha de col·locar en coberta o a terra.
  • Finalitat. Autoconsum, benefici social (comunitats locals d'energia) o benefici econòmic.
  • Finançament. Arrendament financer (lísing, rènting i compravenda a terminis), finançament col·lectiu (crowdfunding i crowdlending), tradicional o alternatiu.

El diputat de Medi Ambient, Lluís Amat, subratlla la importància d'aquest document per simplificar tots els processos, especialment en l'Administració pública: «És una eina que facilitarà la posada en marxa de projectes que ara no tenen mecanismes clars per poder-los desenvolupar. En aquest sentit, per exemple, permetrà trobar solucions precises i adients a les comunitats locals d'energia que en l'actualitat es troben en fase d'estudi». 

Les comunitats locals d'energia són un dels projectes d'energies renovables que està impulsant la Diputació de Girona a la demarcació. La corporació ofereix suport tècnic i econòmic als ajuntaments que volen promoure aquestes iniciatives, que situen el consumidor al centre del sistema. Es passa, doncs, d'un model centralitzat a un de distribuït. 

El procés consisteix en la instal·lació de plaques solars fotovoltaiques en equipaments municipals, que subministren energia elèctrica als edificis mateixos, a habitatges en situació de pobresa energètica i a tots els que vulguin formar part de la comunitat. 

A les comarques gironines, hi ha noranta municipis implicats en aquest projecte en l'actualitat. D'aquests, disset ja hi estan treballant o disposen d'una memòria. Durant aquest 2022, quaranta-sis municipis de la demarcació han iniciat la redacció d'aquestes memòries per a la implementació de comunitats locals d'energia i vint-i-set més la iniciaran en breu, a través del Pla de Serveis d'Assistència als Ajuntaments per a la Transició Energètica i l'Acció Climàtica de la Diputació de Girona.