Notícies

La Diputació impulsa el Pla Estratègic per al Desenvolupament de les Energies Renovables a les comarques gironines

Foto : La Diputació impulsa el Pla Estratègic per al Desenvolupament de les Energies Renovables a les comarques gironines</p

Es pretén involucrar el sector privat i la ciutadania en el desplegament del Pla per tal d'arribar, com a mínim, al 32 % d'energies renovables sobre el consum final d'energia a la demarcació l'any 2030

Juntament amb els agents del territori, s'han definit un total de 29 accions concretes, que estan orientades cap als sectors industrial, turístic, residencial i municipal

La Diputació de Girona, a través del Servei de Medi Ambient, ha redactat el Pla Estratègic per al Desenvolupament de les Energies Renovables, que ha de servir per donar un impuls a un dels pilars de la política energètica de la propera dècada. El document es va aprovar per unanimitat en el ple ordinari de la corporació del mes de novembre.

Els reptes socials, econòmics i ambientals a curt, mitjà i llarg termini obliguen a fer canvis profunds en la forma en què produïm i consumim energia, amb la finalitat de reduir les emissions de CO2 i limitar els efectes associats al canvi climàtic. Els acords de París del novembre del 2015 i les últimes directrius europees fixen la generació renovable i les mesures d'estalvi energètic com els eixos sobre els quals ha de gravitar aquesta transformació.

En aquest sentit, la Diputació de Girona està decidida a posar el seu gra de sorra per la sostenibilitat i a desenvolupar de forma immediata accions encaminades al foment i el desenvolupament de les energies renovables integrades al territori.

El Pla Estratègic per al Desenvolupament de les Energies Renovables, doncs, neix amb l'objectiu de crear un entorn en què l'acció pública serveixi per desencadenar inversió en energies renovables i potenciar encara més la feina que ja s'està portant a terme en relació amb la transició energètica i la lluita contra el canvi climàtic.
L'objectiu és involucrar el sector privat i la ciutadania en general en el desplegament del Pla, per tal d'arribar, com a mínim, al 32 % d'energies renovables sobre el consum final d'energia a la demarcació de Girona l'any 2030. És el mateix percentatge que fixen els objectius europeus.


Àmbits d'actuació

El Pla Estratègic per al Desenvolupament de les Energies Renovables incidirà principalment en quatre sectors: l'industrial, el turístic, el residencial i el municipal, perquè es considera que són els que tenen més potencial per a l'assoliment de l'objectiu de penetració de renovables en els propers anys a la demarcació.

A més, la diversitat de les comarques gironines en qüestions d'impacte econòmic i geogràfiques ha motivat que les actuacions es plantegin per comarques. Cada comarca té unes particularitats: a la Garrotxa predomina el sector industrial, mentre que a l'Empordà i la Cerdanya, predomina el turístic, per exemple. Es considera que amb aquest tractament s'incrementarà l'eficiència.

Segons les últimes dades disponibles (any 2014), el consum final d'aquests quatre sectors va ser de 5.947 GWh, el 46 % del consum total de les comarques gironines (12.754 GWh). En aquell context, la part proporcional estimada de la generació renovable era d'uns 280 GWh/any. Per assolir l'objectiu del 32 % el 2030, s'hauria d'arribar fins a 1.900 GWh; per tant, quedarien uns 1.700 GWh/any.

Aconseguir aquesta fita no serà gens fàcil, ja que requerirà la instal·lació d'uns 1.000 MW de generació elèctrica i tèrmica renovables fins al 2030. Aquest fet suposa una inversió de 1.000 milions d'euros durant la propera dècada.

"Els beneficis que suposarien un augment de les energies renovables van molt més enllà de la descarbonització o la protecció de la salut i el medi ambient. La creació d'ocupació, la reducció de la dependència energètica, la fixació de població en entorns rurals, el foment de la gestió forestal o la gestió de residus agrícoles, ramaders i urbans són valors afegits que aquest Pla té molt en compte a l'hora de promoure que s'instal·li nova generació renovable a les comarques gironines", ha destacat la diputada de Medi Ambient, Anna Barnadas. La qual ha afegit que "L'exclusió del sector transport en aquest Pla Estratègic [suposa un 42 % de l'energia final de la demarcació] obre la porta a plantejar un pla estratègic addicional i específic per a aquest sector. Això serà més endavant, quan es prevegi tant l'eficiència en l'ús del transport com la impulsió del vehicle elèctric alimentat amb energies renovables".

Les tecnologies solar i eòlica són les que més s'han de desenvolupar en els propers anys, pel que fa a l'energia elèctrica renovable. Aquest desenvolupament es pot veure afavorit pel fet que els seus costos s'han reduït de tal manera que actualment són més competitives que les fonts de generació convencional, i perquè ofereixen avantatges cada cop més elevats en l'autoconsum, un cop han desaparegut les traves administratives.

S'estima que la demarcació de Girona té potencial per instal·lar fins a 5.000 MW en termes solars. A tot això, en el Pla, també es planteja desencallar el potencial eòlic, reformular la Zona de Desenvolupament Prioritari (ZPD) de l'Alt Empordà i analitzar nous models econòmics en què el ciutadà hi tingui un paper clau.

Quant a l'energia tèrmica renovable (i també elèctrica via cogeneració), les plantes de biogàs i biomassa apareixen com una solució pel que fa a la viabilitat econòmica si s'ajusten a les necessitats de l'usuari.


Accions concretes

La Diputació de Girona ha treballat durant dos anys de costat amb els agents involucrats del territori per definir accions concretes que puguin marcar el camí cap a aquest desenvolupament renovable de la demarcació de Girona.

En total, s'han programat 29 accions (vg. document PDF adjunt), pensades per respondre a les necessitats de cada sector concret analitzat (sector industrial, turístic, residencial i municipal) i al protagonisme i potencialitat que cadascuna de les fonts energètiques puguin tenir. Són accions realistes, pensades per ser executades i que seran revisades constantment per avaluar-ne l'efectivitat.