Notícies

S'edita una guia pràctica de jardineria adaptada a la prevenció d'incendis forestals

Foto : Fotografia: Medi XXI

El document, impulsat per la Diputació de Girona i redactat en el marc del projecte POCTEFA Cooperem (Cooperació Operativa d'Emergències i Prevenció d'Incendis), té com a objectiu la prevenció i la creació d'entorns resistents al pas del foc

La Diputació de Girona ha impulsat la redacció d'una guia de pirojardineria, un document pràctic de gestió de la jardineria tant en espais públics com privats, amb indicacions clares i senzilles per al disseny d'un jardí amb la finalitat de prevenir danys i minimitzar l'impacte en cas d'incendi forestal.

El document, redactat en el marc del projecte POCTEFA Cooperem (Cooperació Operativa d'Emergències i Prevenció d'Incendis), l'ha elaborat l'oficina tècnica de l'empresa Medi XXI GSA i ha comptat amb la col·laboració dels Bombers de la Generalitat de Catalunya, el Gremi de Jardineria de Catalunya i l'Associació de Viveristes de Girona.

En l'actualitat, el contacte entre les zones urbanitzades del món rural i la massa forestal adjacent cada vegada és més freqüent. Aquesta manca de discontinuïtat barreja zones habitades, zones agrícoles abandonades i zones amb vegetació forestal que generen uns territoris complexos molt vulnerables a patir danys per incendi forestal.

A part de les franges perimetrals d'almenys 25 metres lliures de vegetació seca i amb la massa arbòria aclarida, el sotabosc desbrossat i l'adequació de les zones verdes i de les parcel·les interiors que exigeix la normativa, és imprescindible un bon disseny del jardí quant a espècies, situació dels elements de risc, organització i manteniment.

Aquest escenari converteix en molt rellevants les tasques de prevenció en els jardins, ja que, moltes vegades, són l'única zona de transició entre el marge urbà i el forestal. La guia de pirojardineria incideix precisament en el fet que un disseny i una gestió adequats d'aquests espais permetria crear entorns resistents, autoprotegits i segurs al pas del foc. I també ressalta que, si no és així, s'afegeix molta complexitat en cas d'emergència, la qual cosa dificulta l'extinció de l'incendi -amb pitjors condicions de seguretat per a l'operatiu durant la seva intervenció i menys temps de resposta perquè operi- i fa que els jardins actuïn, a més, com a transmissors del foc.

El document està dirigit a propietaris de zones verdes o de jardins públics i privats, així com a professionals de l'arquitectura i de la jardineria. Els ofereix coneixement i visió tècnica sobre la selecció d'espècies, la gestió de la jardineria perquè els requereixi poc esforç de manteniment i, alhora, la resolució de les necessitats estètiques, entre altres funcions del jardí. A més, els dota d'eines perquè el jardí sigui coherent amb el territori en què s'ubiqui i contribueixi a l'adaptació al canvi climàtic.


Les comarques gironines, zona de risc

Segons el VulneMap, l'eina desenvolupada pel Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF) amb la col·laboració de la Diputació, Girona és la demarcació més boscosa de Catalunya i la que recentment s'ha determinat com a més vulnerable davant el canvi climàtic. Això és una conseqüència, entre altres aspectes, de la presència majoritària de faigs i roures en els boscos, espècies molt sensibles a la sequera lleu o moderada.

Si a aquests factors s'hi sumen els canvis en l'ordenació del territori, amb l'augment de residents en zones urbano-forestals coincidint amb el període estival (quan la vegetació està més exposada per la manca de pluges), el risc d'incendi forestal és manifestament alt, si no es prenen mesures preventives.

Actualment, a les comarques gironines, hi ha 364 urbanitzacions i 565 nuclis de població que es troben en terreny forestal o a menys de 500 metres, amb una superfície de 9.678 hectàrees per a les urbanitzacions i unes 14.120 hectàrees per als nuclis de població.

Aquesta guia es pot consultar i descarregar des del lloc web de la Diputació de Girona: Guia de pirojardineria


El projecte POCTEFA Cooperem

El projecte POCTEFA Cooperem (Cooperació Operativa d'Emergències i Prevenció d'Incendis) va néixer el 2018 amb l'objectiu de desenvolupar una política conjunta en matèria de prevenció i gestió de riscos i catàstrofes a la zona transfronterera per millorar la capacitat d'anticipació i resposta dels serveis d'extinció.

Aquest projecte és el resultat de la unió d'esforços de la Diputació de Girona, els departaments d'Interior i d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Medi Ambient i Alimentació de la Generalitat de Catalunya, el Service Départemental d'Incendie et de Secours des Pyrénées-Orientales, el Conseil Départamental des Pyrénées-Orientales, l'Office National des Forets i el SIVU-Albères.

Emmarcat en el Programa INTERREG-POCTEFA 2014-2020, el projecte afecta un territori de 10.000 km2, més d'1,2 milions d'habitats i 448 municipis que és actualment un dels principals nusos de mobilitat transeuropeus de persones i mercaderies. El pressupost total és de 2.556.505 euros, el 65 % dels quals aporta la Unió Europea.